Tarduril - Roleplaying Game

Go down

Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Tue Apr 01, 2014 3:25 pm


เผ่าพันธุ์ที่สำคัญในทวีปทาร์เดอริล
- Human มนุษย์
บรรพชนแห่งปัญญา

มนุษย์ เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในมหาทวีปทาร์เดอริล และเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีความรู้ ศิลปะต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล และเป็นที่เล่าขานกันว่ามนุษย์ถูกปิดผนึกสติปัญญาและความสามารถส่วนใหญ่เอาไว้ ด้วยจำนวนประชากรที่สูงสุดในทุกเผ่าจึงทำให้มนุษย์นั้นหยิ่งทะนงคิดว่าตนนั้นเป็นชนเผ่าที่อยู่จุดสูงสุดของทวีปทาร์เดอริล และมองเผ่าพันธุ์ว่าด้อยค่ากว่าตน แต่ในกลุ่มคนบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้จึงทำให้เกิดความขัดแย้งภายในอยู่ครั้งคราว
ถิ่นกำเนิด - การ์เบเลส /  อัลสไวเดอร์
จุดเด่น - มีทักษะการเรียนรู้ที่รวดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ง่าย / มีพื้นฐานโครงสร้างจากธาตุทั้งห้าในร่างกาย ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม้ จึงสามารถเรียนรู้เวทในสาขาเหล่านี้เพื่อพัฒนาเป็นนักแปรธาตุได้
จุดด้อย - ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่เด่นเป็นพิเศษ อ่อนแอต่อความมืดที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเผ่าอื่น
สีผิว – โทนสีเนื้อ
สีผม – ไม่จำกัด
สีตา – ไม่จำกัด
รูปร่าง - ปกติ


- Dryad ดรายแอด
จิตวิญญาณแห่งแมกไม้

"จงแลดูด้วยตา ฟังด้วยหู และสัมผัสด้วยใจเถิด จิตวิญญาณแห่งแมกไม้ที่สถิตพำนักอยู่ในพฤษาแห่งตำนานจักปรากฏเบื้องหน้าท่าน"
เมล็ดพันธุ์แห่งไททาเนียเทพีแห่งผืนป่า มนุษย์พฤกษาผู้เกิดมาพร้อมพลังควบคุมแมกไม้และพืชพันธุ์ ผู้ได้รับพรจากต้นไม้แห่งชีวิตแต่กำเนิด ณ ที่ซึ่งแมกไม้ยังคงอุดม ผืนหญ้ายังคงเขียวขจี และดอกไม้ยังคงบานสะพรั่ง เผ่ามนุษย์พฤกษาจะอยู่ที่นั่นและคอยค้ำจุนให้ผืนป่ายังคงเขียวขจีอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดทั้งปี ทว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ลดลงมากกว่าในอดีตส่งผลให้แหล่งที่อยู่อาศัยและจำนวนประชากรของดรายแอดลดลงตามไปด้วย อันเกิดจากการทำลายผืนป่าของมนุษย์นั่นเอง
ถิ่นกำเนิด - อิกดราซิล / โทลคีน / คาเวเนน
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทธาตุไม้ และใช้เวทธาตุไม้ระดับสูงได้ รวมถึงมีความต้านทานต่อธาตุไม้ในระดับสูง
จุดด้อย - อ่อนต่อธาตุที่ตรงข้ามกับธาตุไม้ ได้แก่ธาตุสายฟ้า ธาตุลม และธาตุไฟ โดยจะอ่อนต่อธาตุสายฟ้ามากที่สุด / ไม่สามารถเรียนรู้เวทธาตุสาขาอื่นได้
สีผิว – โทนสีเนื้อ
สีผม – โทนสีเขียว
สีตา – โทนสีเขียว
รูปร่าง - ปกติ


- Undine อันดีน
เกลียวคลื่นแห่งโอเชนเนีย

ผู้ได้รับพรจากเทพีแห่งสายน้ำโอเชนเนียแต่กำเนิด ทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกใต้น้ำได้ และยังได้รับพลังแห่งธาตุน้ำมาด้วย พวกเขาแบ่งตนออกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ ณ ริมฝั่งทะเล เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับสายน้ำ ย่อมยากที่จะหาใครที่มีอำนาจเหนือห้วงน้ำและมหาสมุทรได้ยิ่งกว่าพวกเขาเหล่านี้
ถิ่นกำเนิด -  เมอร์ฟอร์ด
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทธาตุน้ำ และใช้เวทธาตุน้ำระดับสูงได้ รวมถึงมีความต้านทานต่อธาตุน้ำในระดับสูง / สามารถอยู่ในน้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเวทช่วยเหลือ และเคลื่อนไหวในน้ำได้รวดเร็วมาก
จุดด้อย - อ่อนต่อธาตุที่ตรงข้ามกับธาตุน้ำ ได้แก่ธาตุไฟ ธาตุสายฟ้า และธาตุโลหะ โดยจะอ่อนต่อธาตุไฟมากที่สุด / ไม่สามารถเรียนรู้เวทธาตุสาขาอื่นได้
สีผิว - โทนสีขาวถึงคราม
สีผม – โทนสีเย็น
สีตา – โทนสีฟ้าถึงน้ำเงิน
รูปร่าง - ค่อนข้างบอบบางทั้งชายและหญิง


- Pyromancer ไพโรแมนเซอร์
เปลวเพลิงแห่งนาลันดา

"เผาผลาญทุกสิ่งอย่างไร้ปราณี แผดเผาทำลายแม้ในความเงียบ"
แรงปะทุแห่งนาลันดาเผาทำลายทุกชีวิตใต้รัศมีภูเขาไฟให้เป็นเถ้าธุลี พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่สามารถต้านทานความร้อนของเปลวเพลิงและอุณหภูมิที่สูงลิบได้ด้วยเนื้อหนังแห่งเทพีเฮสเทีย เทพีแห่งไฟ ไม่เพียงแค่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับธาตุอันร้อนแรงที่สุด พวกเขายังสามารถควบคุมมันได้อย่างอิสระ จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วว่าพวกเขาคือ ผู้ให้กำเนิดศาสตร์ไพโรแมนซี่
ถิ่นกำเนิด – นาลันดา
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทธาตุไฟ และใช้เวทธาตุไฟระดับสูงได้ รวมถึงมีความต้านทานต่อธาตุไฟในระดับสูง
จุดด้อย - อ่อนต่อธาตุที่ตรงข้ามกับธาตุไฟ ได้แก่ธาตุน้ำ ธาตุน้ำแข็ง และธาตุไม้ โดยจะอ่อนต่อธาตุน้ำมากที่สุด / ไม่สามารถเรียนรู้เวทธาตุสาขาอื่นได้
สีผิว – โทนสีเนื้อถึงทองแดง
สีผม – โทนสีแดง
สีตา – โทนสีแดง
สีเขา – โทนสีน้ำตาล
รูปร่าง - ปกติ


- Tundra ทุนดร้า
พายุเหมันต์แห่งแดนเหนือ

เป็นเผ่าที่แตกแยกออกมาจากมนุษย์เผ่าน้ำ และเดินทางข้ามทวีปมาอาศัยอยู่สุดขอบทวีป สู่ด้านบนของเทือกเขาอันหนาวเหน็บตลอดกาล และตัดสินใจตั้งรกรากบนยอดเขาสูงนามว่า โอฮันนา พวกเขาล้วนมีพลังแต่กำเนิดเป็นธาตุน้ำแข็ง การจะดึงพลังแห่งธาตุน้ำแข็งมาใช้ก็มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใด และพลังอำนาจในการควบคุมหิมะ น้ำแข็ง และความหนาวเหน็บทั้งมวลนั้นก็ทำให้พวกเขาเป็นที่ยอมรับและยำเกรง แต่ก็เป็นจุดอ่อนที่เป็นสาเหตุของจำนวนประชากรเผ่าที่เหลือน้อย คือการที่ไม่ถูกกับไฟ อุณหภูมิร้อน อย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ปัจจุบันคาดว่าเผ่าเหมันต์นั้นน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่ที่ไหนสักแห่งกระจายตัวไปตามที่ต่างๆของดินแดนที่มีสภาพอากาศหนาวพอจะมีชีวิตอยู่รอดได้
ถิ่นกำเนิด – โอฮันนา
จุดเด่น - มีความต้านทานต่อธาตุน้ำแข็งในระดับสูง / มีความสามารถด้านการเหมือง การสร้างอาวุธและชุดเกราะ / มีพละกำลังมาก
จุดด้อย - อ่อนต่อธาตุที่ตรงข้ามกับธาตุน้ำแข็ง ได้แก่ธาตุไฟ และธาตุดิน โดยจะอ่อนต่อธาตุไฟมากที่สุด
สีผิว – โทนสีขาวซีด
สีผม – โทนสีขาวถึงฟ้า
สีตา – โทนสีขาวถึงฟ้า
รูปร่าง – สูงใหญ่ กำยำ


- Elf เอลฟ์
เมล็ดพันธุ์แห่งอิกดราซิล

เป็นเผ่าพันธุ์อมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะพื้นฐานคล้ายมนุษย์ทุกประการ ต่างกันที่ใบหูที่แหลมยาวและชี้ขึ้น เอลฟ์จะดูคล่องแคล่วและสูงกว่ามนุษย์เล็กน้อย มีอายุขัยยืนยาวมาก และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีประสาทสัมผัสการรับเสียงและการมองเห็นที่ดีกว่ามนุษย์หลายเท่า นี่เป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย ด้วยเหตุนี้จึงไม่พบประชากรที่เป็นเอลฟ์อยู่ในเมืองใหญ่ๆที่มีเสียงดังตลอดเวลา มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในป่า ถ้ำ ตาน้ำธรรมชาติ และถือโทลคีนเป็นบ้านเกิดเมืองนอน เอลฟ์มีภาษาเป็นของตัวเองเรียกว่า เอวาลัส แต่ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ตามอย่างมนุษย์
ถิ่นกำเนิด – อิกดราซิล / โทลคีน / คาเวเนน
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทธาตุลม และใช้เวทธาตุลมระดับสูงได้ รวมถึงมีความต้านทานต่อธาตุลมในระดับสูง / มีความคล่องแคล่วสูงมาก ชำนาญการใช้อาวุธประเภทธนูและหน้าไม้ในระดับสูง / มีประสาทสัมผัสการรับเสียงและการมองเห็นดีกว่ามนุษย์หลายเท่า
จุดด้อย - อ่อนต่อธาตุที่ตรงข้ามกับธาตุลม ได้แก่ธาตุดิน ธาตุโลหะ และธาตุไม้ โดยจะอ่อนต่อธาตุดินมากที่สุด / ไม่สามารถเรียนรู้เวทธาตุสาขาอื่นได้ / ประสาทการรับเสียงที่ดีจนเกินไปทำให้ส่งผลเสียเมื่ออยู่ในที่ซึ่งมีแหล่งกำเนิดเสียงมาก
สีผิว – โทนสีเนื้อ
สีผม – โทนสีทองถึงสีเขียว
สีตา – โทนสีทองถึงสีเขียว
รูปร่าง - สูงโปร่ง สง่างาม


- Dark Elf ดาร์กเอลฟ์
เมล็ดพันธุ์ที่ผิดพลาด

ดาร์กเอลฟ์เคยถูกจัดเป็นเอลฟ์ประเภทเดียวกับเอลฟ์ทั่วไปเมื่อนานมาแล้ว ลักษณะทั่วไปของดาร์กเอลฟ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเอลฟ์ เว้นแต่โทนสีผิวที่มีโทนสีขาวซีด นัยน์ตาที่มีสีโทนมืดเหมือนกระจกสีที่ไม่สะท้อนแสงใดๆ เส้นผมสีขาว ซึ่งดูไม่สวยงามเหมือนเผ่าเอลฟ์ทั่วไป และแทนที่พวกเขาจะสนใจฝึกฝนการดึงพลังงานบริสุทธิ์จากแมกไม้มาใช้เช่นเดียวกับเอล์ฟโดยทั่วไป พวกเขากลับสนใจในการใช้สรรพคุณต่างๆจากพืชเพื่อปรุงยาพิษมากกว่า ต่อมาเผ่าเอลฟ์จึงลุกขึ้นมาคัดค้านการมีอยู่ของดาร์กเอลฟ์ว่า ไม่ใช่พวกเดียวกับตนเพราะลักษณะภายนอกที่แตกต่าง และไร้ซึ่งความมีสง่าราศีอย่างเอลฟ์ทั่วไป พวกเขาจึงถูกเรียกว่า "ดาร์กเอลฟ์" ดังเช่นลักษณะภายนอกของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ดาร์กเอลฟ์จึงไม่นับว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเผ่าเอลฟ์และถูกดูถูกเหยียดหยามขับไล่แม้จะมีสายเลือดเดียวกันก็ตาม บรรพบุรุษของเผ่าดาร์กเอลฟ์จึงต้องอพยพไปอาศัยอยู่ในถ้ำโพรงใต้ดิน
ถิ่นกำเนิด –  อิกดราซิล / โทลคีน / คาเวเนน
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทลวงตาและสามารถปรุงยาพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมาก รวมถึงมีความต้านทานต่อเวทลวงตาในระดับสูง / มีประสาทสัมผัสการมองเห็นดีกว่ามนุษย์หลายเท่าในเวลากลางคืน
จุดด้อย - เวทลวงตามีประสิทธิภาพลดต่ำลงในที่ซึ่งมีแสงสว่างมาก / การมองเห็นมีประสิทธิภาพลดต่ำลงเมื่ออยู่ในที่ซึ่งมีแสงสว่างมาก มองเห็นในระดับเทียบเท่ากับมนุษย์
สีผิว – โทนสีขาวซีด
สีผม – โทนสีขาวและสีดำ
สีตา – โทนสีมืด
รูปร่าง - ปกติ


- Witch แม่มด
เผ่าพันธุ์ผู้ถูกเนรเทศ

"เรามีรูปลักษณ์ที่เหมือนกับมนุษย์ เรามีเลือดเนื้อและหัวใจเหมือนมนุษย์ และเรามีความรู้สึกดังเช่นมนุษย์พึงมี..."
เผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะเหมือนเผ่ามนุษย์ทุกประการ แตกต่างกันที่อายุขัยของแม่มดจะยาวนานกว่าเผ่ามนุษย์ หลงใหลการเรียนรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เร็วมาก ครอบครองเวทมนตร์คำสาปและความมืดแต่กำเนิด แม่มดมีภาพรวมในแง่ลบมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์กว่าพันปี ความรู้สึกเกลียดชังที่มนุษย์มีต่อแม่มดนั้นรุนแรงจนกระทั่งเกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่ซึ่งนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เรียกว่า "ยุคล่าแม่มด" หลังจากเหตุการณ์นั้น จำนวนประชากรของแม่มดก็ลดลงจนเหลือเพียงกลุ่มเล็กๆ และกระจัดกระจายอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆทั่วทวีปทาร์เดอริล ซึ่งแม่มดพ่อมดส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกควบคุมนิสัยเหล่านั้นมาตั้งแต่ยังเล็ก และไม่เกิดเป็นปัญหา ยกเว้นในกรณีที่เกิดความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิตใจ การสอบปากคำฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นเผ่าแม่มดส่วนใหญ่ จึงมีคำตอบว่า "เพราะว่าอยากรู้" อยู่เสมอ
ถิ่นกำเนิด – เรเวนมอร์ / เอลดาริน
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทคำสาปและความมืด และใช้เวทธาตุมืดระดับสูงได้ รวมถึงมีความต้านทานต่อธาตุมืดและคำสาปในระดับสูง / เรียนรู้เวทมนตร์ได้รวดเร็วกว่าเผ่าอื่นถึงสี่เท่า / สามารถบินได้
จุดด้อย - มีร่างกายที่บอบบางอย่างมาก
สีผิว – โทนสีเนื้อ
สีผม – ไม่จำกัด
สีตา – ไม่จำกัด
รูปร่าง – ปกติ


- Necromancer เนโครแมนเซอร์
ผู้ใช้ศาสตร์แห่งความตาย

ผู้ใช้ศาสตร์แห่งความตายเนโครแมนซี่ ศาสตร์อาคมดำที่เกี่ยวข้องกับความตาย ภูตผี และวิญญาณ ถือกำเนิดตั้งแต่อดีตหลายพันปีก่อนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในทางเวทมนตร์แล้วศาสตร์เนโครแมนซี่ถือเป็นศาสตร์ต้องห้ามและน่ารังเกียจ ศาสตร์เวทมนตร์ซึ่งทำให้คนที่ตายไปแล้วหวนคืนกลับมานั้นย่อมไม่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะในเผ่าพันธุ์ไหนๆก็ตาม แต่กระนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการมีอยู่ของเนโครแมนเซอร์ก็ยังมีให้เห็นอยู่เช่นกัน ความเศร้าโศกจากการเสียคนรักหรือคนสำคัญนั้น มีพลังอำนาจมากพอจะดึงดูดคนๆนั้นหันเข้าสู่เส้นทางแห่งเนโครแมนเซอร์ ที่มาที่ไปของศาสตร์เวทแห่งความตายนี้ไม่มีระบุชัดเจน ใครเป็นผู้เผยแผ่และผู้คิดค้น ตราบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้...
ถิ่นกำเนิด – โอโรโบรอส (ชั้นบน)
จุดเด่น - เป็นเลิศในสาขาเวทธาตุวิญญาณ และใช้เวทธาตุวิญญาณระดับสูงได้ รวมถึงมีความต้านทานต่อธาตุวิญญาณในระดับสูง / สามารถประกอบพิธีชุบชีวิตผู้ที่ตายไปแล้วได้
จุดด้อย - พลังลดลงเมื่ออยู่ในเวลากลางวัน
สีผิว – ไม่จำกัด
สีผม – ไม่จำกัด
สีตา – ไม่จำกัด
รูปร่าง – ไม่แน่ชัด


- Half Beast ฮาล์ฟบีทต์
สัตว์สมิงแห่งคาเวเนน

พวกเขาคือเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆที่วิวัฒนาการไปในแนวทางต่างๆ กัน บ้างก็ดุร้ายขึ้น บ้างก็มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว แต่ก็ยังมีบางพวกที่วิวัฒนาการไปในทางบวกจนมีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ และมีสติปัญญาในระดับเดียวกับมนุษย์ พวกเขารวมตัวกันเป็นชนเผ่า เรียกตนเองว่าฮาล์ฟบีสต์ ในทางสังคมฮาล์ฟบีทต์เป็นเผ่าที่รักสันโดษและปลีกตัวออกจากเผ่าพันธุ์อื่น จึงทำให้การพบเห็นพวกเขาในหัวเมืองต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่หาได้ยาก หนำซ้ำมนุษย์ส่วนใหญ่มักมองฮาล์ฟบีทต์ที่เป็นครึ่งสัตว์ไม่ต่างจากสัตว์จำพวก วัว ม้า หรือสุนัขที่พวกเขาใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันเลย บรรดาฮาล์ฟบีทมีจำนวนประชากรของตนเองอยู่ไม่มาก ซึ่งในหมู่สัตว์สมิงด้วยกันก็มีความสามารถโดดเด่นแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ เช่น ไลแคน (สายพันธุ์หมาป่า) , เกลเวี่ยน (สายพันธุ์วิหค) , เฟลิกซ์ (สายพันธุ์แมว) , ราบิริธ (สายพันธุ์กระต่าย) , เออร์ซ่า (สายพันธุ์หมี) , กอร์น (สายพันธุ์เสือ) เป็นต้น
ถิ่นกำเนิด - คาเวเนน
จุดเด่น - สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ตามสายพันธุ์ของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆได้
จุดด้อย - การแปลงร่างนั้นใช้พลังในการแปลงค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้
สีผิว – ไม่จำกัด
สีผม - ไม่จำกัด
สีตา - ไม่จำกัด
ลักษณะบ่งบอกสายพันธุ์ - ตามสายพันธุ์
รูปร่าง - ปกติ


- Ysmir อิสเมียร์
เผ่าคนยักษ์แห่งทาร์เดอริล

เผ่าพันธุ์โบราณผู้เกิดมาพร้อมร่างกายที่สูงใหญ่นับสิบเมตร เผ่าพันธุ์สายเลือดนักรบโดยกำเนิดอย่างแท้จริง พวกเขามีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งก่อนมนุษย์จะเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรเสียอีก อิสเมียร์ออกล่าอาณานิคมต่างๆหลายต่อหลายแห่ง ด้วยร่างกายที่สูงใหญ่ทำให้อิสเมียร์เป็นที่หวั่นเกรงและสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษย์ในยุคก่อนมานานนับศตวรรษ แต่ปัจจุบันนอกจากข่าวลือที่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดแล้วก็ไม่มีรายงานการพบเห็นพวกเขาที่ไหนอีกเลย แต่คนส่วนใหญ่ยังคงปักใจเชื่อว่าพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในทวีปทาร์เดอริล
ถิ่นกำเนิด – โจตันเฮล์ม
จุดเด่น - มีพละกำลังมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเผ่าอื่น
จุดด้อย - ไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้
สีผิว – ไม่แน่ชัด
สีผม – ไม่แน่ชัด
สีตา – ไม่แน่ชัด
รูปร่าง – มีความสูงตั้งแต่ 3 - 4 เมตร


- Dragon มังกร (ไม่สามารถเลือกเล่นได้)
เผ่าพันธุ์ผู้อยู่จุดสูงสุด

เผ่าเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิกดราซิล มังกรมีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานเช่น งู และ กิ้งก่า มังกรจะมีทั้งแบบกึ่งสัตว์ และแบบมังกรชั้นสูงที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาและมีสติปัญญามาก เจ้าเล่ห์ และมีกำลังแข็งแรงมาก นอกจากนี้ยังมีอำนาจเวทมนตร์ที่เรียกว่า "มนตรามังกร" สามารถสะกดมนุษย์ได้ ทั้งนี้มังกรยังเป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์และผู้พิชิต ตามตำนานที่เล่าขานกันกล่าวว่าผู้ใดที่สามารถสังหารมังกรลงได้จะได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร์และได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองประเทศในฐานะกษัตริย์ ดังเช่น เบลฮัน อัลสไวเดอร์ กษัตริย์หญิงแห่งมหานครอัลสไวเดอร์ ที่ได้เติมเต็มคำพยากรณ์นี้และทำให้กลายเป็นที่เชื่อถือในฐานะมนุษย์คนแรกผู้สังหารมังกรดำอาธัมม์ลงได้ (ปัจจุบันเป็นผู้ถือครองศาตราวุธแห่งกษัตริย์ เดรกมอร์เดอร์) ในภาพประติมากรรมโบราณเรามักพบเห็นรูปอัศวินนับร้อยคนต่อสู้กับมังกรยักษ์ที่พ่นไฟออกจากปาก จึงกลายเป็นภาพลักษณ์ของมังกรที่ผู้คนมักจะคิดว่ามังกรทั้งหมดจะสามารถพ่นไฟได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมังกรเองก็มีพลังตามธาตุของตัวเองเช่นกัน หนำซ้ำความสามารถในการเรียนรู้เวทมนต์ที่สามารถเรียนรู้เพิ่มได้สูงมากกว่ามนุษย์ถึง 80 เท่า !

"เวลาผ่านไป มังกรได้เลือนหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ มนุษย์หลงลืมความยิ่งใหญ่ของมังกร แต่มังกรไม่เคยลืมความอ่อนแอของมนุษย์..."
- เบลฮัน อัลสไวเดอร์ กล่าว

ชื่อตัวละคร (Character Name) :
เผ่า (Race) : มนุษย์/ดรายอาด/อันดีน/ไพโรแมนเซอร์/ทุนดร้า/เอลฟ์/ดาร์กเอลฟ์/แม่มด/เนโครแมนเซอร์/ฮาล์ฟบีทต์
เพศ (Gender) :
อายุ (Age) :
ถิ่นกำเนิด (ฺHomeland) :
อุปนิสัย (Trait) :
สิ่งที่ชอบ (Like) :
สิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike) :
ความสามารถพิเศษ (Talent) :
อาชีพ (ฺClass) : Villager , Farmer , Fisherman , Traveler , Explorer , Beast Tamer , Merchant , Voyager , Pirate , Swordman , Samurai , Knight , Crusader , Hunter , Gunner , Trapper , Thief , Assassin , Ninja , Bounty Hunter , Magician , Dragon Rider , Rock Thrower , Executioner , Enchanter , Priest , Lumberman , Blacksmith , Prisoner
อุปกรณ์สวมใส่ (Equipment) :
สัมภาระติดตัว (Item) :
รูปภาพตัวละคร (Image) :


แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Sun Jun 08, 2014 6:56 am, ทั้งหมด 3 ครั้ง
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun May 04, 2014 10:04 am

ชื่อตัวละคร (Character Name) : Kisaragi Eji (คิซารางิ เอจิ)
เผ่า (Race) : ทุนดร้า
เพศ (Gender) : ชาย
อายุ (Age) : 20
ถิ่นกำเนิด (ฺHomeland) : Crystal Coast
อุปนิสัย (Trait) : ชอบทำแต่เรื่องง่าย ๆ อะไรยาก ๆ มักจะไม่ทำเลย ทำตามใจตัวเองเสมอ ไม่ค่อยจะฟังใคร ใช้ชีวิตไปวัน ๆ เฮฮาไปเรื่อยเปื่อย
สิ่งที่ชอบ (Like) : ปลาตัวโต๊โต, อาหารเริศหรู
สิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike) : อากาศร้อน (ตกปลาได้น้อย), เรื่องยุ่งยาก
ความสามารถพิเศษ (Talent) : สามารถตกปลาได้ไกลถึง 300 เมตร หรือ สามารถบังคับเหยื่อปลอมให้ลงลึกใต้น้ำได้ลึกถึง 10 เมตร
อาชีพ (ฺClass) : Fisherman
อุปกรณ์สวมใส่ (Equipment) : เสื้อยืดสีแดง, กางเกงขาสั้นสีดำ, หมวกแก๊ป
สัมภาระติดตัว (Item) : คันเบ็ดตกปลา x1 , เอ็นตกปลา x10 , เหยื่อปลอม x2 , แหจับปลา x1 , ถังใส่ปลา x1 , อาหารปลาซากุระ x1
เงินตรา (Duril) : 2,000 เดอริล
สกิล (Skills) :
- Bait Master เพิ่มโอกาสที่ปลาจะกินเหยื่อมากขึ้น รวมถึงโอกาสตกได้ปลาหายาก
- Bait Rapair สามารถซ่อมแซมคันเบ็ดได้
- I can swim สามารถว่ายน้ำได้
รูปภาพตัวละคร (Image) :


ชื่อตัวละคร (Character Name) : โทร่า (Tora)
เผ่า (Race) : ดาร์กเอลฟ์
เพศ (Gender) : ชาย
อายุ (Age) : 21 ขวบ
ถิ่นกำเนิด (ฺHomeland) : Yggdrasil
อุปนิสัย (Trait) : เป็นกันเอง , รักธรรมชาติ , มีปมด้อยกับส่วนสูงของตนเอง
สิ่งที่ชอบ (Like) : เพื่อนๆ , เหล่าสัตว์ , ธรรมชาติ , อากาศสดชื่น
สิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike) : การทำลายธรรมชาติ , คนโกหกหลอกลวง , การโดนหักหลัง
ความสามารถพิเศษ (Talent) : สามารถพูดคุยและเข้าใจภาษาสัตว์ได้
อาชีพ (ฺClass) : Beast Tamer
อุปกรณ์สวมใส่ (Equipment) : หมวก , เสื้ออย่างดี (?) , กางเกงสีขาวสุดแพง (?) , รองเท้าบูทคู่ใจ , ผ้าคลุมสีดำผืนโปรด , ดาบคุณภาพเกรด A
สัมภาระติดตัว (Item) : เขาสัตว์อัญเชิญ x1 , เชือก x1 , ถุงหนังใส่น้ำ x1
เงินตรา (Duril) : 2,000 เดอริล
สกิล (Skills) :
- Beast Master เชี่ยวชาญการฝึกสัตว์ในระดับสูง
- Call Of Wild สามารถเรียกสัตว์ป่ามาเพื่อช่วยเหลือได้
- Among The Beast ลดโอกาสการถูกจู่โจมโดยสัตว์ป่า
รูปภาพตัวละคร (Image) :


ชื่อตัวละคร (Character Name) : ฮาเวล (Havel)
เผ่า (Race) : มนุษย์
เพศ (Gender) : ชาย
อายุ (Age) : 108
ถิ่นกำเนิด (ฺHomeland) : Ulmon
อุปนิสัย (Trait) : จังไร , คิดราคาโกงจนต้องรีบจ่าย(ด้วยตีน) , เป็นพ่อค้าหน้าเลือด , ชอบเด็ก
สิ่งที่ชอบ (Like) : เงิน , เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่น่ารักเหมือนเด็กสาว
สิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike) : ลูกค้ากดราคา
ความสามารถพิเศษ (Talent) : สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตามใจ ทุกที่ ทุกเวลา
อาชีพ (ฺClass) : Merchant
อุปกรณ์สวมใส่ (Equipment) : Havel's Helm ,Havel's Armor ,Havel's Gauntlets , Havel's Leggings
สัมภาระติดตัว (Item) : Red Potion x50 , Blue Potion x50 , Purple Potion x50 ,โสมกระโจ๊เพี่ยว x10 ,ยันประกาสิทธิ์ทองคำ (346วัน) x1 , กางเกงในของลูลู่ x1 , เสื้อในของลักซ์ x1 , น้ำหอมของโซนะ x1 , ดาบของกาเลน x1 , ปืนที่ไม่มีกระสุนของจิ๊งซ์ x1
ร้านขายของ (Storage) : Red Potion x50 , Blue Potion x50 , Purple Potion x50
เงินตรา (Duril) : 5,000 เดอริล
สกิล (Skills) :
- Discount มีความสามารถในการต่อราคา
- Overcharge ขายของในราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติ
- Enlarge Weight Limit แบกสัมภาระได้มากขึ้น
- For Sale Only ไม่สามารถใช้รวมถึงแลกเปลี่ยนไอเท็มที่เป็นสินค้าสำหรับขายได้
รูปภาพตัวละคร (Image) :แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Sun Jun 08, 2014 9:48 am, ทั้งหมด 8 ครั้ง
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Sun Jun 08, 2014 6:38 am

ชื่อตัวละคร (Character Name) : Kisaragi Eji (คิซารางิ เอจิ)
เผ่า (Race) : ทุนดร้า
เพศ (Gender) : ชาย
อายุ (Age) : 20
ถิ่นกำเนิด (ฺHomeland) : Crystal Coast
อุปนิสัย (Trait) : ชอบทำแต่เรื่องง่าย ๆ อะไรยาก ๆ มักจะไม่ทำเลย ทำตามใจตัวเองเสมอ ไม่ค่อยจะฟังใคร ใช้ชีวิตไปวัน ๆ เฮฮาไปเรื่อยเปื่อย
สิ่งที่ชอบ (Like) : ปลาตัวโต๊โต, อาหารเริศหรู
สิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike) : อากาศร้อน (ตกปลาได้น้อย), เรื่องยุ่งยาก
ความสามารถพิเศษ (Talent) : สามารถตกปลาได้ไกลถึง 300 เมตร หรือ สามารถบังคับเหยื่อปลอมให้ลงลึกใต้น้ำได้ลึกถึง 10 เมตร
อาชีพ (ฺClass) : Fisherman
อุปกรณ์สวมใส่ (Equipment) : เสื้อยืดสีแดง, กางเกงขาสั้นสีดำ, หมวกแก๊ป
สัมภาระติดตัว (Item) : คันเบ็ดตกปลา, เอ็นตกปลา, เหยื่อปลอม
รูปภาพตัวละคร (Image) :

avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Slibter on Sun Jun 08, 2014 7:21 am

ชื่อตัวละคร (Character Name) : Havel
เผ่า (Race) : มนุษย์
เพศ (Gender) : ตัวผู้
อายุ (Age) :  108
ถิ่นกำเนิด (ฺHomeland) : Ulmon
อุปนิสัย (Trait) : จังไร คิดราคาโกงจนต้องรีบจ่าย(ด้วยตีน) เป็นพ่อค้าหน้าเลือด ชอบเด็ก
สิ่งที่ชอบ (Like) : เงิน เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่น่ารักเหมือนเด็กสาว
สิ่งที่ไม่ชอบ (Dislike) : ลูกค้ากดราคา
ความสามารถพิเศษ (Talent) : สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตามใจ ทุกที่ ทุกเวลา
อาชีพ (ฺClass) :  Merchant
อุปกรณ์สวมใส่ (Equipment) : Havel's Helm ,Havel's Armor ,Havel's Gauntlets , Havel's Leggings(ทุกชิ้นมี Enchant ลด น้ำหนักสัมภาระ 30%)
สัมภาระติดตัว (Item) : ยาHP*100 ,ยาMP*100 ,ยาHMP*100 ,โสมกระโจ๊เพี่ยว*10 ,ยันกระกาสิทธิ์ทองคำ(346วัน) ,กางเกงในของ ลูลู่ ,เสื้อในของ ลักซ์ ,น้ำหอมของ Sona ,ดาบของกาเลน ,ปืนที่ไม่มีกระสุนของ จิ๊งซ์
รูปภาพตัวละคร (Image) :

Slibter

จำนวนข้อความ : 41
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Jun 08, 2014 10:33 am

Main Quest : Dragonslayer
อาธัมม์ มังกรดำแห่งโลกในอดีต ปรากฏตัวครั้งแรกในสงครามแห่งเพลิงเมื่อสี่ปีก่อน
รูปร่างที่ใหญ่โตดังภูผา ปีกที่สยายดังจะปกคลุมทั่วท้องนภา
เปลวเพลิงของมันเผาทำลายทุกสิ่งให้กลายเป็นเถ้าธุลี
และ ณ ที่แห่งนี้ กองทัพจากทุกประเทศล้วนถูกทำลายลงราบคาบ ท่ามกลางเปลวเพลิงแห่งความตายนี้
ความหวังสุดท้ายในการพิฆาตมังกรอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

เมื่อมาถึงบททดสอบสุดท้าย อาธัมม์ได้เอ่ยขึ้นว่า

'บัดนี้ สิทธิ์แห่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้าเพียงผู้เดียวแล้ว....'
'ผู้กล้าเอ๋ย ล่าถอยหรือดวลกับข้า !'


ความโหดเหี้ยมหาใครเทียบเทียมนี้ผู้ใดเล่าใคร่เผชิญ ?

Chapter 1 : Smell the Ashes
ยุคสมัยแห่งผู้พิชิตที่ 1 ภายหลังยุคสงครามแห่งไฟจบลง
เบลฮัน อัลสไวเดอร์ ถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์หญิงแห่งมหานครอัลสไวเดอร์ ในฐานะกษัตริย์ผู้พิชิตและขับไล่เหล่ามังกรตามคำทำนายแห่งดินแดน มนุษย์คืนสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกครั้ง..

ทะเลทรายเออร์ หน่วยอัศวินที่ 6 นำโดยหัวหน้าหน่วยการ์ลาน เวเลี่ยน (บทของเอจิ) และรองหัวหน้าหน่วยซิด  เบลลิน (โทร่า)
'กร่อบๆๆๆๆๆ !' คุณกำลังควบม้าอยู่ท่ามกลางพายุทรายที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งพร้อมด้วยเหล่าอัศวิน 26 นายที่ควบม้าตามมาติดๆ
"อย่าลดความเร็วลงเด็ดขาด รักษารูปขบวนเอาไว้ !" คุณตะโกนออกคำสั่งแก่พวกเขาเหล่านั้นโดยยังคงมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ลดความเร็วลงแม้แต่น้อย
เพราะบางอย่างที่ตามมานั้นไม่ผ่อนแรงตามคุณแน่ๆ...
"มันอยู่ไหนแล้ว การ์ลาน ข้ามองไม่เห็นอะไรเลย !?" ซิด เบลลินกล่าวขึ้นอย่างลนลานใจ
"อย่าลนลานซิด เจ้าจะพลอยทำให้คนอื่นตื่นกลัวกันหมด !" คุณหันไปตะหวาดใส่เขาเพื่อให้เขาเงียบลงบ้าง
"ขืนเป็นแบบนี้มันตามเราทันแน่ !! เราหนีมันไม่พ้นหรอก !" ซิดพูดความจริงที่ยากจะยอมรับนี้ขึ้นมา แม้ว่าจะไม่ได้เห็นใบหน้าของอัศวินในหน่วยของตนก็รู้ได้ว่าพวกเขาคงเสียขวัญกันหมดแล้ว
"พวกเราจะตายกันหมด !" ซิดแผดเสียงดังกว่าเก่า มันเป็นความจริงที่ทุกคนในตอนนี้รู้กันดี มันอยู่ที่เวลาเท่านั้น ไม่มีอะไรมายืนยันว่าพวกคุณจะรอดไปจาก 'มัน' ได้เลย...
'กร่อดด....' คุณกัดฟันอย่างเจ็บใจโดยไม่ได้พูดอะไรและมุ่งหน้าต่อไปทั้งอย่างงั้น

Objective : นำทัพหลบหนีจาก 'มัน' ให้ได้
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Sun Jun 08, 2014 10:51 am

Chapter 1 : Smell the Ashes
ยุคสมัยแห่งผู้พิชิตที่ 1 ภายหลังยุคสงครามแห่งไฟจบลง
เบลฮัน อัลสไวเดอร์ ถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์หญิงแห่งมหานครอัลสไวเดอร์ ในฐานะกษัตริย์ผู้พิชิตและขับไล่เหล่ามังกรตามคำทำนายแห่งดินแดน มนุษย์คืนสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกครั้ง..

ทะเลทรายเออร์ หน่วยอัศวินที่ 6 นำโดยหัวหน้าหน่วยการ์ลาน เวเลี่ยน (บทของเอจิ) และรองหัวหน้าหน่วยซิด เบลลิน (โทร่า)
'กร่อบๆๆๆๆๆ !' คุณกำลังควบม้าอยู่ท่ามกลางพายุทรายที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งพร้อมด้วยเหล่าอัศวิน 26 นายที่ควบม้าตามมาติดๆ
"อย่าลดความเร็วลงเด็ดขาด รักษารูปขบวนเอาไว้ !" คุณตะโกนออกคำสั่งแก่พวกเขาเหล่านั้นโดยยังคงมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ลดความเร็วลงแม้แต่น้อย
เพราะบางอย่างที่ตามมานั้นไม่ผ่อนแรงตามคุณแน่ๆ...
"มันอยู่ไหนแล้ว การ์ลาน ข้ามองไม่เห็นอะไรเลย !?" ซิด เบลลินกล่าวขึ้นอย่างลนลานใจ
"อย่าลนลานซิด เจ้าจะพลอยทำให้คนอื่นตื่นกลัวกันหมด !" คุณหันไปตะหวาดใส่เขาเพื่อให้เขาเงียบลงบ้าง
"ขืนเป็นแบบนี้มันตามเราทันแน่ !! เราหนีมันไม่พ้นหรอก !" ซิดพูดความจริงที่ยากจะยอมรับนี้ขึ้นมา แม้ว่าจะไม่ได้เห็นใบหน้าของอัศวินในหน่วยของตนก็รู้ได้ว่าพวกเขาคงเสียขวัญกันหมดแล้ว
"พวกเราจะตายกันหมด !" ซิดแผดเสียงดังกว่าเก่า มันเป็นความจริงที่ทุกคนในตอนนี้รู้กันดี มันอยู่ที่เวลาเท่านั้น ไม่มีอะไรมายืนยันว่าพวกคุณจะรอดไปจาก 'มัน' ได้เลย...
'กร่อดด....' คุณกัดฟันอย่างเจ็บใจโดยไม่ได้พูดอะไรและมุ่งหน้าต่อไปทั้งอย่างงั้น

Objective : นำทัพหลบหนีจาก 'มัน' ให้ได้
"สงบสติอารมณ์หน่อยซิด แค่นี้ทุกคนก็ขวัญผวากันหมดแล้ว"

"หน่วยย่อยที่ 1 (4คน) มากับฉันและซิด เราจะล่อ 'มัน' เอาไว้ซักระยะหนึ่ง ให้พวกที่เหลือรีบตรงดิ่งกลับเมืองไปเลย หลังจากที่หนีไปได้ห่างพอสมควรแล้ว พวกเราจึงจะล่าถอย นี่เป็นคำสั่ง ! ! มันอาจจะทำให้พวกเราบางคนต้องสละชีวิต ไม่ว่ายังไงก็ห้ามตายกันเด็ดขาด ! ! !" นำทัพของหน่วยย่อยที่ 1 และซิดวกกลับไปวิ่งล่อ 'มัน' จนกว่าพวกที่เหลือจะทิ้งห่างไปได้ (หาก 'มัน' ปรากฏตัว ให้หาวิธีรัีบมือป้องกันอย่างเดียว ไม่ต้องบุกโจมตี)
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Jun 08, 2014 11:14 am

- การ์ลาน เวเลี่ยน (สวมบทบาทโดยเอจิ) , ซิด เบลลิน (สวมบทบาทโดยโทร่า) (Soundtrack)
เมื่อคำสั่งถูกป่าวประกาศออกไปเหล่าอัศวินในหน่วยยังมีท่าทีชะงัก พวกเขาไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่และหนีไปได้โดยง่าย บ้างมีเสียงโต้แย้งว่าจะขอตามคุณไปจนสุดทาง แม้ว่าจะต้องจบชีวิตลงก็ตาม
"นี่เป็นคำสั่ง !! ไม่เชื่อฟังฉันรึไงกัน กลับไปที่อัลสไวเดอร์และรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นซะ !"
สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมันสาหัสและเกินกำลังพวกคุณเกินไป คุณเข้าใจถึงความซื่อสัตย์ของพวกเขาดี คุณเองก็อยากพาพวกเขารอดกลับไปด้วยกันเช่นกัน แต่เพราะไม่มีทางเลือกจึงจำต้องทำเช่นนี้
"ฉันไม่อยากสังเวยชีวิตใครเพื่อให้ตัวเองรอดไปหรอกนะ..." คุณพูดกับตัวเองเบาๆ ก่อนจะออกคำสั่งต่อไป "ซิด กับอีก 4 คน ตามฉันมาเราจะฝ่าไปให้ถึงเออร์ ชอร์รัล !!"
"แบบนี้มันบ้าบิ่นเกินไปแล้วนะ การ์ลาน !" ซิดโวยวายอย่างไม่เห็นด้วยแต่กระนั้นเขาก็ยังควบม้าตามคำสั่งคุณมาอยู่
"ดันทุรังไปกันต่อทั้งแบบนี้ก็มีแต่จะตายกันหมด มันตึงมือเกินไป เราต้องรายงานให้พวกคนในเมืองรู้" แม้คุณจะพูดแบบนั้นแต่การหนีกลับไประหว่างกำลังทำหน้าที่นั้นถือเป็นความผิดมหันต์ของอัศวิน
"วู้บบบบบบบบ !!!" แม้ลมจากพายุทรายจะแรงมากอยู่แล้วก็ตามที ทว่าบางอย่างที่ตามมานั้นกลับทำให้มันแรงหนักยิ่งขึ้นไปอีก
"มันไม่ได้ตามพวกนั้นไปสินะ... ฮะฮะ" อย่างน้อยคุณก็มั่นใจได้ว่าพวกที่กลับไปไม่ถูกมันไล่ล่า เงาขนาดมหึมาที่ทาบตัวลงบนพื้นทรายเป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างดี
"เราไปต่อแบบนี้ไม่ได้แล้วการ์ลาน ท่านต้องเอาสิ่งนั้นไปส่งให้ถึงมือเดเมียส ไปให้ถึงเออร์ชอร์รัล ! ข้าจะล่อมันเอาไว้เอง" ซิดเสนอความคิดของเขาอีกครั้ง
.....
"ออกคำสั่งซะทีเซ่ การ์ลาน !!"
"การ์ลาน !!!!!"
"อ้ากกกก !!! ช่วยข้าด้วยยยยย อ้ากกกก" เงาที่ขนาดเล็กกว่าเงาแรกโฉบลงมาคว้าตัวอัศวินคนนึงขึ้นไปด้านบน เขาแผดเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะเงียบหายไปในม่านหมอกทรายที่หมุนวนอยู่ นอกจากตัวที่ใหญ่มากๆแล้วยังมีพวกไวเวิร์นขนาดเล็กพ่วงตามมาด้วยอีก
"บ้าเอ้ย !!!" ซิดแผดเสียงอย่างเจ็บใจ

- Objective : มุ่งหน้าต่อไปทั้งอย่างนี้ หรือ แยกเป็นสองกลุ่มโดยให้อีกกลุ่มล่อมันเอาไว้เพื่อให้คุณมุ่งหน้าไปยังเออร์ ชอร์รัล
- สมาชิกในหน่วย : ซิด เบลลิน , อัศวิน 3 นาย
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Sun Jun 08, 2014 11:24 am

- การ์ลาน เวเลี่ยน (สวมบทบาทโดยเอจิ) , ซิด เบลลิน (สวมบทบาทโดยโทร่า)
เมื่อคำสั่งถูกป่าวประกาศออกไปเหล่าอัศวินในหน่วยยังมีท่าทีชะงัก พวกเขาไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่และหนีไปได้โดยง่าย บ้างมีเสียงโต้แย้งว่าจะขอตามคุณไปจนสุดทาง แม้ว่าจะต้องจบชีวิตลงก็ตาม
"นี่เป็นคำสั่ง !! ไม่เชื่อฟังฉันรึไงกัน กลับไปที่อัลสไวเดอร์และรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นซะ !"
สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมันสาหัสและเกินกำลังพวกคุณเกินไป คุณเข้าใจถึงความซื่อสัตย์ของพวกเขาดี คุณเองก็อยากพาพวกเขารอดกลับไปด้วยกันเช่นกัน แต่เพราะไม่มีทางเลือกจึงจำต้องทำเช่นนี้
"ฉันไม่อยากสังเวยชีวิตใครเพื่อให้ตัวเองรอดไปหรอกนะ..." คุณพูดกับตัวเองเบาๆ ก่อนจะออกคำสั่งต่อไป "ซิด กับอีก 4 คน ตามฉันมาเราจะฝ่าไปให้ถึงเออร์ ชอร์รัล !!"
"แบบนี้มันบ้าบิ่นเกินไปแล้วนะ การ์ลาน !" ซิดโวยวายอย่างไม่เห็นด้วยแต่กระนั้นเขาก็ยังควบม้าตามคำสั่งคุณมาอยู่
"ดันทุรังไปกันต่อทั้งแบบนี้ก็มีแต่จะตายกันหมด มันตึงมือเกินไป เราต้องรายงานให้พวกคนในเมืองรู้" แม้คุณจะพูดแบบนั้นแต่การหนีกลับไประหว่างกำลังทำหน้าที่นั้นถือเป็นความผิดมหันต์ของอัศวิน
"วู้บบบบบบบบ !!!" แม้ลมจากพายุทรายจะแรงมากอยู่แล้วก็ตามที ทว่าบางอย่างที่ตามมานั้นกลับทำให้มันแรงหนักยิ่งขึ้นไปอีก
"มันไม่ได้ตามพวกนั้นไปสินะ... ฮะฮะ" อย่างน้อยคุณก็มั่นใจได้ว่าพวกที่กลับไปไม่ถูกมันไล่ล่า เงาขนาดมหึมาที่ทาบตัวลงบนพื้นทรายเป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างดี
"เราไปต่อแบบนี้ไม่ได้แล้วการ์ลาน ท่านต้องเอาสิ่งนั้นไปส่งให้ถึงมือเดเมียส ไปให้ถึงเออร์ชอร์รัล ! ข้าจะล่อมันเอาไว้เอง" ซิดเสนอความคิดของเขาอีกครั้ง
.....
"ออกคำสั่งซะทีเซ่ การ์ลาน !!"
"การ์ลาน !!!!!"
"อ้ากกกก !!! ช่วยข้าด้วยยยยย อ้ากกกก" เงาที่ขนาดเล็กกว่าเงาแรกโฉบลงมาคว้าตัวอัศวินคนนึงขึ้นไปด้านบน เขาแผดเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะเงียบหายไปในม่านหมอกทรายที่หมุนวนอยู่ นอกจากตัวที่ใหญ่มากๆแล้วยังมีพวกไวเวิร์นขนาดเล็กพ่วงตามมาด้วยอีก
"บ้าเอ้ย !!!" ซิดแผดเสียงอย่างเจ็บใจ

- Objective : มุ่งหน้าต่อไปทั้งอย่างนี้ หรือ แยกเป็นสองกลุ่มโดยให้อีกกลุ่มล่อมันเอาไว้เพื่อให้คุณมุ่งหน้าไปยังเออร์ ชอร์รัล
- สมาชิกในหน่วย : ซิด เบลลิน , อัศวิน 3 นาย
"พวกมันมาเยอะกันเกินไป . . แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม แยกกันหนีคนละทาง ! ทหารสองนายไปกับซิด ส่วนอีกคนมากับฉัน ! ! ! เราจะหาช่องว่างเล็ก ๆ แล้วถอยออกจากพื้นที่นี้ทันที พวกเราต้องรอด ! ! !" หลังจากออกคำสั่งไม่นานก็เริ่มแยกกลุ่มและเดินทางกลับเมืองด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ทำได้ คอยหลบการโจมตีทั้งหมด ให้เสียหายน้อยที่สุด
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Jun 08, 2014 12:11 pm

- การ์ลาน เวเลี่ยน (สวมบทบาทโดยเอจิ)
"ไป !" คุณมุ่งหน้ามาจนถึงบริเวณทีเป็นเขตหน้าผาหิน พวกคุณแยกกันไปตามช่องทางต่างๆเพื่อหลบหลีกและแยกพวกมันออกจากกัน ซิดนำอีกกลุ่มแยกออกจากคุณ ตอนนี้เงาขนาดใหญ่หายไปแล้วเหลือเพียงพวกไวเวิร์นขนาดเล็กที่บินแทรกตัวตามหินผาเข้ามาได้บางส่วน
"ซูมมมมมมมมมม !!" พวกมันตัวหนึ่งบินเข้าหาพวกคุณด้วยความเร็วสูงพร้อมทั้งพ่นไฟดักบริเวณทางด้านหน้าแต่ยังพอสามารถควบม้าฝ่าไปได้
"ไม่เป็นอะไรใช่มั้ย ?" คุณถามอัศวินนายที่ตามคุณมา
"ครับ !" เขาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่สู้ดีนัก ที่แย่คงไม่ใช่สภาพร่างกายแต่คงเป็นสภาพจิตใจมากกว่า
"ถ้าสลัดพวกมันหลุดเมื่อไหร่ เราจะกลับบ้านกัน"
"ครับ !!" เขาพอจะมีกำลังใจขึ้นเล็กน้อยตอนนี้คุณได้แต่วิ่งแทรกตัวไปตามช่องแคบพวกนี้ และทุกครั้งที่เลี้ยวหลบไปมาก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เหลือพวกมันเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
"ก๊าซซซซซซซซ !!" เมื่อใกล้ถึงทางออกของตรอกหินผา มันแผดเสียงร้องอย่างดุร้ายพร้อมทั้งเพิ่มความเร็วไล่หลังเข้าใกล้พวกคุณมาเรื่อยๆ ราวกับจะไม่ปล่อยให้พวกคุณหนีรอดไปได้ อัศวินที่อยู่รั้งท้ายหันไปมองมันด้วยความหวาดกลัว คุณกำดาบที่สะพายอยู่ด้านหลังแน่น สายตาจ้องมองพวกมันเผื่อในกรณีที่แย่ที่สุดที่ต้องสู้กับพวกมันทั้งแบบนี้
'พรึ่บ !!!' มันยกระดับความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าเส้นทางด้านหน้าคับแคบเกินกว่าที่มันจะบินด้วยความสูงระดับนี้ได้ จึงเป็นโชคดีของพวกคุณที่รอดพ้นจากความสูญเสียเมื่อครู่ได้
"เราจะเลี้ยวกลับไปทางโค้งด้านหน้านี้ล่ะ !" เมื่อไม่เห็นมันอยู่ในมุมมองแล้วคุณก็รีบฉวยโอกาสที่จะตีตัวกลับมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทันที แต่ว่า...
"โอ้... ไม่..." คุณตะลึงงันทำอะไรไม่ถูก ก่อนจะพยายามรวมสติเพื่อบอกให้อัศวินที่ตามมาหยุดม้า เมื่อพบว่าทางตรงหน้ามีเจ้าตัวปัญหาตัวเดิมบินสวนทางมา !
"หาที่กำบังเร็ว !!!"
"ซูมมมมมมมมมม !!!!" ไม่กี่เสี้ยววิต่อมาเปลวเพลิงที่ร้อนระอุก็ถูกพ่นออกมาจากปากของมันเผาผลาญทุกสิ่งบนพื้นที่บริเวณนี้ คุณกระโจนลงจากม้าเข้าหาโขดหินเพื่อกำบังตัวได้อย่างฉิวเฉียด โดยบริเวณลำตัวข้างขวาถูกไฟเผาเล็กน้อย
"อึ่ก.. บ้าเอ้ย !" คุณพยายามดันตัวเองลุกขึ้นมา อาการแสบร้อนที่ถูกไฟเผายังคงอยู่ ม้าของคุณเองก็นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ตอนนี้คุณมองไม่เห็นแล้วว่ามันหายไปไหน แต่สิ่งแรกที่คุณมองหาต่อจากนั้นคืออัศวินในหน่วยว่าเขายังปลอดภัยดีอยู่รึเปล่า

- Objective : มองหาอัศวินคนดังกล่าว
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Sun Jun 08, 2014 12:24 pm

- การ์ลาน เวเลี่ยน (สวมบทบาทโดยเอจิ)
"ไป !" คุณมุ่งหน้ามาจนถึงบริเวณทีเป็นเขตหน้าผาหิน พวกคุณแยกกันไปตามช่องทางต่างๆเพื่อหลบหลีกและแยกพวกมันออกจากกัน ซิดนำอีกกลุ่มแยกออกจากคุณ ตอนนี้เงาขนาดใหญ่หายไปแล้วเหลือเพียงพวกไวเวิร์นขนาดเล็กที่บินแทรกตัวตามหินผาเข้ามาได้บางส่วน
"ซูมมมมมมมมมม !!" พวกมันตัวหนึ่งบินเข้าหาพวกคุณด้วยความเร็วสูงพร้อมทั้งพ่นไฟดักบริเวณทางด้านหน้าแต่ยังพอสามารถควบม้าฝ่าไปได้
"ไม่เป็นอะไรใช่มั้ย ?" คุณถามอัศวินนายที่ตามคุณมา
"ครับ !" เขาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่สู้ดีนัก ที่แย่คงไม่ใช่สภาพร่างกายแต่คงเป็นสภาพจิตใจมากกว่า
"ถ้าสลัดพวกมันหลุดเมื่อไหร่ เราจะกลับบ้านกัน"
"ครับ !!" เขาพอจะมีกำลังใจขึ้นเล็กน้อยตอนนี้คุณได้แต่วิ่งแทรกตัวไปตามช่องแคบพวกนี้ และทุกครั้งที่เลี้ยวหลบไปมาก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เหลือพวกมันเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
"ก๊าซซซซซซซซ !!" เมื่อใกล้ถึงทางออกของตรอกหินผา มันแผดเสียงร้องอย่างดุร้ายพร้อมทั้งเพิ่มความเร็วไล่หลังเข้าใกล้พวกคุณมาเรื่อยๆ ราวกับจะไม่ปล่อยให้พวกคุณหนีรอดไปได้ อัศวินที่อยู่รั้งท้ายหันไปมองมันด้วยความหวาดกลัว คุณกำดาบที่สะพายอยู่ด้านหลังแน่น สายตาจ้องมองพวกมันเผื่อในกรณีที่แย่ที่สุดที่ต้องสู้กับพวกมันทั้งแบบนี้
'พรึ่บ !!!' มันยกระดับความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าเส้นทางด้านหน้าคับแคบเกินกว่าที่มันจะบินด้วยความสูงระดับนี้ได้ จึงเป็นโชคดีของพวกคุณที่รอดพ้นจากความสูญเสียเมื่อครู่ได้
"เราจะเลี้ยวกลับไปทางโค้งด้านหน้านี้ล่ะ !" เมื่อไม่เห็นมันอยู่ในมุมมองแล้วคุณก็รีบฉวยโอกาสที่จะตีตัวกลับมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทันที แต่ว่า...
"โอ้... ไม่..." คุณตะลึงงันทำอะไรไม่ถูก ก่อนจะพยายามรวมสติเพื่อบอกให้อัศวินที่ตามมาหยุดม้า เมื่อพบว่าทางตรงหน้ามีเจ้าตัวปัญหาตัวเดิมบินสวนทางมา !
"หาที่กำบังเร็ว !!!"
"ซูมมมมมมมมมม !!!!" ไม่กี่เสี้ยววิต่อมาเปลวเพลิงที่ร้อนระอุก็ถูกพ่นออกมาจากปากของมันเผาผลาญทุกสิ่งบนพื้นที่บริเวณนี้ คุณกระโจนลงจากม้าเข้าหาโขดหินเพื่อกำบังตัวได้อย่างฉิวเฉียด โดยบริเวณลำตัวข้างขวาถูกไฟเผาเล็กน้อย
"อึ่ก.. บ้าเอ้ย !" คุณพยายามดันตัวเองลุกขึ้นมา อาการแสบร้อนที่ถูกไฟเผายังคงอยู่ ม้าของคุณเองก็นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ตอนนี้คุณมองไม่เห็นแล้วว่ามันหายไปไหน แต่สิ่งแรกที่คุณมองหาต่อจากนั้นคืออัศวินในหน่วยว่าเขายังปลอดภัยดีอยู่รึเปล่า

- Objective : มองหาอัศวินคนดังกล่าว
"บ้าจริง อยู่ไหนนะ . . ."พยายามมองหาจากที่กำบังให้ทั่วทุกมุมมอง ไม่ส่งเสียงเรียกเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันรู้ตัว สังเกตพวกไวเวิร์นเอาไว้ด้วย รีบหาทหารคนนั้นให้เร็วที่สุด อย่างเลวร้ายที่สุดต้องปะทะกับไวเวิร์นและหนีออกไปโดยที่ต้องทิ้งทหารคนนั้นไว้ที่นี่
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Jun 08, 2014 1:00 pm

- การ์ลาน เวเลี่ยน (สวมบทบาทโดยเอจิ) , ซิด เบลลิน (สวมบทบาทโดยโทร่า) (Soundtrack)
คุณตาเบิกกว้างเมื่อมองเห็นร่างของเขานอนอยู่ใต้ร่างม้าที่ทับตัวของเขาอยู่ ท่ามกลางประกายไฟเล็กๆที่เกิดจากเปลวเพลิงเมื่อครู่ เขาส่งเสียงไอแค่กๆโดยไม่ได้ขยับเขยื้อนตัวแต่อย่างใด คุณรีบวิ่งเข้าไปหาเขา วางดาบเล่มใหญ่ของคุณลงด้านข้างเขาและผลักร่างของม้าให้ออกจากตัวของเขา คุณถอดหมวกเหล็กของเขาออก ใบหน้าของเขาถูกเผาไหม้เพราะเปลวเพลิงเล็กน้อย แต่ส่วนลำตัวนั้นสาหัสเกินไป เขาขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อย

"แค่กๆ หัวหน้า..." เขาฝืนยิ้มด้วยใบหน้าที่สะบักสะบอม คุณกุมมือเขาเอาไว้ "อย่าเพิ่งพูดอะไรซี่ อยู่เฉยๆก่อน"
"ช่างเถอะครับ แค่ก! ผมรู้ตัวดี... ผมคงไม่ไหวแล้วล่ะครับ"
คุณกัดฟันอย่างเจ็บใจไม่อยากยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น มือของคุณกุมมือเขาแน่นพยายามรั้งให้เขาอยู่กับคุณให้นานที่สุด
"ทหาร.." คุณยิ้ม มองใบหน้าเขาที่มองมาที่คุณ คุณเห็นภาพของคุณสะท้อนในแววตาของเขา
"บอกชื่อนายมาซิ"
"คาร์เลส... คาร์เลส เชอไรส์.. ครับ" ทหารหนุ่มเอ่ยชื่อของตนเองออกมา
"ขอบใจที่ร่วมทางกันมานะ คาร์เลส"
"เป็นเกียรติ...อย่างยิ่ง ......ครับ" เขาพูดอย่างยากลำบาก ดวงตาคู่นั้นของเขาค่อยๆหรี่ลง
"หลับให้สบายเถอะ... คาร์เลส นายเหนื่อยมามากพอแล้ว"
เขาฝืนยิ้มครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆปิดตาคู่นั้นลงและไม่ตอบกลับคำพูดใดๆของคุณอีก คุณหยิบดาบในฝักของเขาออกมาวางที่กลางลำตัวของเขา ให้มือทั้งสองของเขากุมมันเอาไว้ เป็นไปได้คุณก็อยากจะพาร่างของเขากลับไปยังอัลสไวเดอร์ด้วย
คุณหยิบซองจดหมายที่ได้รอบมอบหมายขึ้นมาดูพลางคิดว่าความลับอะไรที่ทำให้พวกคุณต้องเผชิญเรื่องแบบนี้...
หากคุณกลับไปทั้งอย่างนี้การตายของเขาก็คงจะสูญเปล่า เพราะเหตุผลที่มาที่นี่ก็เพื่อทำมันให้สำเร็จ หากไม่นำมันไปส่งให้ถึงมือเดเมียสตามที่ได้รับมอบหมาย หากคุณปฏิเสธที่จะทำ ใครคนอื่นก็ต้องทำมันและเผชิญเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกับคุณ สูญเสียเช่นเดียวกันกับคุณ...
"รู้อย่างนั้นแล้วยังจะหันหลังกลับอีกรึเปล่า" ซิดกล่าวกับคุณเสียงนิ่ง เขาตามมาสมทบทีหลังพร้อมกับทหารอีก 2 นาย กลุ่มของพวกเขายังปลอดภัย ตั้งแต่ที่คาร์เลสจากไปคุณก็นั่งจมอยู่ที่แห่งนี้มาร่วมสิบนาทีแล้ว กระทั่งพวกซิดมาถึง
"เรามีที่นี่ก็เพราะได้รับมอบหมายมาให้ทำมันให้สำเร็จ"
"จุดหมายอยู่อีกไม่ไกลแล้ว.... ถ้าคุณจะไปผมก็จะไปด้วย"

- Objective: มุ่งหน้าสู่ปราการเหล็กเออร์ ชอร์รัล
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Sun Jun 08, 2014 1:07 pm

- การ์ลาน เวเลี่ยน (สวมบทบาทโดยเอจิ) , ซิด เบลลิน (สวมบทบาทโดยโทร่า)
คุณตาเบิกกว้างเมื่อมองเห็นร่างของเขานอนอยู่ใต้ร่างม้าที่ทับตัวของเขาอยู่ ท่ามกลางประกายไฟเล็กๆที่เกิดจากเปลวเพลิงเมื่อครู่ เขาส่งเสียงไอแค่กๆโดยไม่ได้ขยับเขยื้อนตัวแต่อย่างใด คุณรีบวิ่งเข้าไปหาเขา วางดาบเล่มใหญ่ของคุณลงด้านข้างเขาและผลักร่างของม้าให้ออกจากตัวของเขา คุณถอดหมวกเหล็กของเขาออก ใบหน้าของเขาถูกเผาไหม้เพราะเปลวเพลิงเล็กน้อย แต่ส่วนลำตัวนั้นสาหัสเกินไป เขาขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อย

"แค่กๆ หัวหน้า..." เขาฝืนยิ้มด้วยใบหน้าที่สะบักสะบอม คุณกุมมือเขาเอาไว้ "อย่าเพิ่งพูดอะไรซี่ อยู่เฉยๆก่อน"
"ช่างเถอะครับ แค่ก! ผมรู้ตัวดี... ผมคงไม่ไหวแล้วล่ะครับ"
คุณกัดฟันอย่างเจ็บใจไม่อยากยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น มือของคุณกุมมือเขาแน่นพยายามรั้งให้เขาอยู่กับคุณให้นานที่สุด
"ทหาร.." คุณยิ้ม มองใบหน้าเขาที่มองมาที่คุณ คุณเห็นภาพของคุณสะท้อนในแววตาของเขา
"บอกชื่อนายมาซิ"
"คาร์เลส... คาร์เลส เชอไรส์.. ครับ" ทหารหนุ่มเอ่ยชื่อของตนเองออกมา
"ขอบใจที่ร่วมทางกันมานะ คาร์เลส"
"เป็นเกียรติ...อย่างยิ่ง ......ครับ" เขาพูดอย่างยากลำบาก ดวงตาคู่นั้นของเขาค่อยๆหรี่ลง
"หลับให้สบายเถอะ... คาร์เลส นายเหนื่อยมามากพอแล้ว"
เขาฝืนยิ้มครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆปิดตาคู่นั้นลงและไม่ตอบกลับคำพูดใดๆของคุณอีก คุณหยิบดาบในฝักของเขาออกมาวางที่กลางลำตัวของเขา ให้มือทั้งสองของเขากุมมันเอาไว้ เป็นไปได้คุณก็อยากจะพาร่างของเขากลับไปยังอัลสไวเดอร์ด้วย
คุณหยิบซองจดหมายที่ได้รอบมอบหมายขึ้นมาดูพลางคิดว่าความลับอะไรที่ทำให้พวกคุณต้องเผชิญเรื่องแบบนี้...
หากคุณกลับไปทั้งอย่างนี้การตายของเขาก็คงจะสูญเปล่า เพราะเหตุผลที่มาที่นี่ก็เพื่อทำมันให้สำเร็จ หากไม่นำมันไปส่งให้ถึงมือเดเมียสตามที่ได้รับมอบหมาย หากคุณปฏิเสธที่จะทำ ใครคนอื่นก็ต้องทำมันและเผชิญเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกับคุณ สูญเสียเช่นเดียวกันกับคุณ...
"รู้อย่างนั้นแล้วยังจะหันหลังกลับอีกรึเปล่า" ซิดกล่าวกับคุณเสียงนิ่ง เขาตามมาสมทบทีหลังพร้อมกับทหารอีก 2 นาย กลุ่มของพวกเขายังปลอดภัย ตั้งแต่ที่คาร์เลสจากไปคุณก็นั่งจมอยู่ที่แห่งนี้มาร่วมสิบนาทีแล้ว กระทั่งพวกซิดมาถึง
"เรามีที่นี่ก็เพราะได้รับมอบหมายมาให้ทำมันให้สำเร็จ"
"จุดหมายอยู่อีกไม่ไกลแล้ว.... ถ้าคุณจะไปผมก็จะไปด้วย"

- Objective: มุ่งหน้าสู่ปราการเหล็กเออร์ ชอร์รัล
"มันเป็นชะตาสินะ . . . ถ้าฉันได้กลับไปเมื่อไหร่ฉันจะสร้างหลุมฝังศพให้นายเอง คาร์เลส . ." ซิด ฉันขอขี่ม้าตัวเดียวกับนายนะ ม้าของฉันคงจะไปไม่รอดแล้วล่ะ . . . (เมื่อเริ่มเดินทางต่อให้รีบมุ่งสู่ป้อมปราการ เออร์ ชอร์รัล ระหว่างทางถ้าหากเจอไวเวิร์นหรือ 'มัน' อีกให้คใช้ดาบคุ้มกันซิดทั้งที่อยู่บนม้า
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Slibter on Sun Jun 08, 2014 1:12 pm

เอ๊า! พ่อหนนุ่มสองคนนตรงนั้นน่นะ! สนนใจจะรับ ยารักษาบาดแผล หรือสัตว์ภาหนะ ใหม เดียวจะขายให้ถูกๆเลยน่ะ แพงกว่าชาวบ้าน 5 % เองน่ะ ในสถานะการ หน้าสิวหน้าขวานน แบบนี้ ขอขึ้นนราคาหน่อยแล้วกัน อ่อยังมี ยาบัฟ เพิ่มความเร็วให้ม้าด้วยน่ะ จะวิ่งเร็วชิ๊ว~~ พอๆกับ Jet เลยล่ะ สนใใจเปล่า! ซื้อเยอะเดียวลดให้!

//โชว์ของที่พกมาและม้าที่ลากมาด้วย 2 ตัว เป็นเพศเมีย

Slibter

จำนวนข้อความ : 41
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Wed Jun 11, 2014 12:15 pm

- General Valiant
พวกคุณมุ่งหน้าออกจากตรอกหินผา ออกสู่พื้นที่โล่งเต็มไปด้วยพื้นทรายอีกครั้ง ตอนนี้สภาพอากาศกลับมาเป็นปกติ พายุทรายก่อนหน้าหายไปพร้อมกับเงามหึมาดั่งว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ทว่าความพยายามที่ล่าเหยื่อของเหล่าไวเวิร์นไม่ได้หายไปกับพายุนั้น
"พวกมันมากันแล้ว !!" นายทหารสองนายรายงานสถานการณ์จากด้านหลัง พวกเขาควบม้าขนาบด้านข้าง ตามหลังคุณและซิดเล็กน้อยเพื่อคอยระวังด้านข้างและคุมหลังให้

"ทุกนายเตรียมรับมือ !" ซิดออกคำสั่ง ทหารทั้งสองนายชักดาบออกจากฝักอย่างพร้อมเพรียง

มีไวเวิร์นประเภทไวเปอร์ (Viper) ขนาดกลางบินไล่หลังมาสามตัวและยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พวกมันเป็นประเภทที่ไม่มีเกล็ดห่อหุ้มร่างกาย เปราะบางที่สุดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น สามารถพ่นไฟได้เหมือนไวเวิร์นสายพันธุ์อื่น แต่กลับมากด้วยพิษมหาศาลที่ฉาบอยู่ที่ฟันและเล็บอันแหลมคมของพวกมัน อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงและออกล่าด้วยกันเป็นกลุ่ม พบได้บริเวณป่าและแถบภูมิประเทศแบบภูเขาสูงทั่วทวีปทาร์เดอริล แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากก็ตาม ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นไวเปอร์ไม่ควรมาปรากฏตัวในพื้นที่แถบทะเลทรายเช่นนี้

'มีบางอย่างนำพวกมันมาที่นี่' นั่นคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจ ซึ่งซิดก็คงคิดแบบเดียวกัน

"เห็นปราการเหล็กแล้ว !" ซิดรายงานสถานการณ์ด้านหน้าให้กับคุณที่เฝ้ามองพวกมันไม่วางตา
จากตรงนี้พวกทหารสังเกตการณ์คงสังเกตเห็นพวกคุณแล้ว คงจะส่งกำลังออกมาสนับสนุนในอีกไม่ช้า ที่เหลือก็แค่มุ่งตรงไปให้เข้าใกล้ตัวปราการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

"ก๊าซซซซซ !!!" แต่เหมือนพวกมันจะไม่ยอมง่ายๆ เจ้าตัวหน้าสุดเพิ่มสปีดพุ่งเข้าโฉบใส่ม้าของนายทหารคนนึงจนเสียหลักตกจากหลังม้าไป โดยมีพวกมันอีกสองตัวบินวนกลับไปเพื่อเก็บกวาดให้เรียบร้อย
ส่วนเจ้าตัวปัญหาตัวเดิมก็ยิ่งพุ่งเข้าใกล้พวกคุณต่อ มันเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ด้วยการกระพือปีกของมันเพียงไม่กี่ครั้งก็คงตามความเร็วพวกคุณทัน
"เข้ามาใกล้ๆ..." คุณพูดกับตัวเองเบาๆ ซิดยังคงนิ่งเงียบ
"อย่างงั้นล่ะ !!" วินาทีที่มันกำลังเตรียมที่จะจู่โจม ซิดก็ลดความเร็วของม้าลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระยะห่างของคุณกับมันห่างกันเพียงไม่กี่ช่วง มากพอที่จะ....

'ฉว้ะ !!!!!' คุณกระโจนออกจากหลังม้า ดาบใหญ่ยักษ์ถูกเหวี่ยงสะบัดตัดผ่านปีกซ้ายของมัน คุณลอยเคว้งอยู่เหนือพื้นก่อนจะตกลงมากลิ้งไปกับพื้นทรายแล้วกลับมาทรงตัวได้ในที่สุด
"โครมมมมมมมมม !!" ร่างใหญ่ยักษ์ของมันหล่นลงไถลไปกับพื้นทราย แผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด คุณลุกขึ้นยืนและวิ่งกลับไปยังจุดที่นายทหารคนนั้นตกลงจากหลังม้า ซึ่งเจ้าสองตัวที่บินวกไปวนมาอยู่กลางอากาศเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขายังปลอดภัยจากพวกมันอยู่ อย่างน้อยก็ตอนนี้

"จะเป็นเล่นเป็นเพื่อนให้ก็ได้..."
"เข้ามา !!!"
พวกมันสังเกตเห็นคุณที่วิ่งเข้ามาในรัศมี เสียงร้องของพวกมันเป็นสัญญาณถึงการพุ่งเข้าจู่โจม ซึ่งไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นพวกมันก็พุ่งโฉบมาทางคุณอย่างรวดเร็ว !

- Objective : สังหารไวเปอร์ทั้ง 3 ตัว และช่วยเหลือนายทหารคนนั้น
**ซิดจะควบม้าวนอยู่รอบๆ พื้นที่ต่อสู้ คุณสามารถตะโกนเรียกซิดเพื่อให้เขาควบม้าเข้ามารับคุณได้ในระหว่างการต่อสู้ เพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และหลบหลีก**
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Wed Jun 11, 2014 12:24 pm

- General Valiant
พวกคุณมุ่งหน้าออกจากตรอกหินผา ออกสู่พื้นที่โล่งเต็มไปด้วยพื้นทรายอีกครั้ง ตอนนี้สภาพอากาศกลับมาเป็นปกติ พายุทรายก่อนหน้าหายไปพร้อมกับเงามหึมาดั่งว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ทว่าความพยายามที่ล่าเหยื่อของเหล่าไวเวิร์นไม่ได้หายไปกับพายุนั้น
"พวกมันมากันแล้ว !!" นายทหารสองนายรายงานสถานการณ์จากด้านหลัง พวกเขาควบม้าขนาบด้านข้าง ตามหลังคุณและซิดเล็กน้อยเพื่อคอยระวังด้านข้างและคุมหลังให้

"ทุกนายเตรียมรับมือ !" ซิดออกคำสั่ง ทหารทั้งสองนายชักดาบออกจากฝักอย่างพร้อมเพรียง

มีไวเวิร์นประเภทไวเปอร์ (Viper) ขนาดกลางบินไล่หลังมาสามตัวและยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พวกมันเป็นประเภทที่ไม่มีเกล็ดห่อหุ้มร่างกาย เปราะบางที่สุดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น สามารถพ่นไฟได้เหมือนไวเวิร์นสายพันธุ์อื่น แต่กลับมากด้วยพิษมหาศาลที่ฉาบอยู่ที่ฟันและเล็บอันแหลมคมของพวกมัน อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงและออกล่าด้วยกันเป็นกลุ่ม พบได้บริเวณป่าและแถบภูมิประเทศแบบภูเขาสูงทั่วทวีปทาร์เดอริล แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากก็ตาม ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นไวเปอร์ไม่ควรมาปรากฏตัวในพื้นที่แถบทะเลทรายเช่นนี้

'มีบางอย่างนำพวกมันมาที่นี่' นั่นคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจ ซึ่งซิดก็คงคิดแบบเดียวกัน

"เห็นปราการเหล็กแล้ว !" ซิดรายงานสถานการณ์ด้านหน้าให้กับคุณที่เฝ้ามองพวกมันไม่วางตา
จากตรงนี้พวกทหารสังเกตการณ์คงสังเกตเห็นพวกคุณแล้ว คงจะส่งกำลังออกมาสนับสนุนในอีกไม่ช้า ที่เหลือก็แค่มุ่งตรงไปให้เข้าใกล้ตัวปราการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

"ก๊าซซซซซ !!!" แต่เหมือนพวกมันจะไม่ยอมง่ายๆ เจ้าตัวหน้าสุดเพิ่มสปีดพุ่งเข้าโฉบใส่ม้าของนายทหารคนนึงจนเสียหลักตกจากหลังม้าไป โดยมีพวกมันอีกสองตัวบินวนกลับไปเพื่อเก็บกวาดให้เรียบร้อย
ส่วนเจ้าตัวปัญหาตัวเดิมก็ยิ่งพุ่งเข้าใกล้พวกคุณต่อ มันเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ด้วยการกระพือปีกของมันเพียงไม่กี่ครั้งก็คงตามความเร็วพวกคุณทัน
"เข้ามาใกล้ๆ..." คุณพูดกับตัวเองเบาๆ ซิดยังคงนิ่งเงียบ
"อย่างงั้นล่ะ !!" วินาทีที่มันกำลังเตรียมที่จะจู่โจม ซิดก็ลดความเร็วของม้าลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระยะห่างของคุณกับมันห่างกันเพียงไม่กี่ช่วง มากพอที่จะ....

'ฉว้ะ !!!!!' คุณกระโจนออกจากหลังม้า ดาบใหญ่ยักษ์ถูกเหวี่ยงสะบัดตัดผ่านปีกซ้ายของมัน คุณลอยเคว้งอยู่เหนือพื้นก่อนจะตกลงมากลิ้งไปกับพื้นทรายแล้วกลับมาทรงตัวได้ในที่สุด
"โครมมมมมมมมม !!" ร่างใหญ่ยักษ์ของมันหล่นลงไถลไปกับพื้นทราย แผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด คุณลุกขึ้นยืนและวิ่งกลับไปยังจุดที่นายทหารคนนั้นตกลงจากหลังม้า ซึ่งเจ้าสองตัวที่บินวกไปวนมาอยู่กลางอากาศเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขายังปลอดภัยจากพวกมันอยู่ อย่างน้อยก็ตอนนี้

"จะเป็นเล่นเป็นเพื่อนให้ก็ได้..."
"เข้ามา !!!"
พวกมันสังเกตเห็นคุณที่วิ่งเข้ามาในรัศมี เสียงร้องของพวกมันเป็นสัญญาณถึงการพุ่งเข้าจู่โจม ซึ่งไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นพวกมันก็พุ่งโฉบมาทางคุณอย่างรวดเร็ว !

- Objective : สังหารไวเปอร์ทั้ง 3 ตัว และช่วยเหลือนายทหารคนนั้น
**ซิดจะควบม้าวนอยู่รอบๆ พื้นที่ต่อสู้ คุณสามารถตะโกนเรียกซิดเพื่อให้เขาควบม้าเข้ามารับคุณได้ในระหว่างการต่อสู้ เพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และหลบหลีก**
"หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วสินะ . ." กุมดาบในมือให้แน่น แล้วเหวี่ยงดาบรอบตัวด้วยความเร็วให้เกิดลมหมุนจนเป็นพายุทรายขนาดย่อมที่มีความหนาแน่นของทรายอยู่สูงพอที่จะกันไฟได้บ้าง
"จะทางไหนก็เข้ามาเลย . ." คอยจับการเคลื่อนไหวโดนการมองไปรอบ ๆ พร้อมกับฟังเสียงวัตุที่เคลื่อนผ่านพายุทราย ถ้าหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของไวเปอร์ผ่านเข้ามาในพายุทราย ให้ชิงลงมือก่อนก่อน จัดการใช้ดาบตัดส่วนนั้นของมันซะ
คอยมองระวังให้กับทหารที่บาดเจ็บไว้ด้วย ถ้าพายุทรายต้านไฟไม่อยู่ให้สะบัดดาบสร้างบาเรียกันไว้ชัวคราวแล้วสวนกลับ
ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนพวกไวเปอร์ได้รับความเสียหายมากที่สุด
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Wed Jun 11, 2014 12:39 pm

- General Valiant
"เคร้ง !!!" ในระหว่างที่คุณกำลังพยายามเหวี่ยงดาบเพื่อสร้างพายุขนาดย่อมนั้นเอง พวกมันก็โฉบเข้าถึงตัวคุณแล้ว ทว่าโชคดีที่เล็บของพวกมันไม่ได้ฝังลงไปในร่างของคุณ ดาบของคุณป้องกันมันเอาไว้ได้แต่ด้วยแรงมหาศาลของมันก็ทำให้คุณถึงกับกลิ้งไปด้านหลังเลยทีเดียว ยังไม่ทันได้กลับมาตั้งหลัก ตัวที่สองก็พุ่งเข้าโจมตีคุณติดๆ

'เคร้ง!!' คุณใช้ดาบปัดรับกรงเล็บของมันออกไปอีกครั้ง แต่ก็เล่นเอาตัวโดนเหวี่ยงไปตามแรงโฉบของมันเลยทีเดียว
โดยไม่มีเวลาพักหายใจ...
เสียงคำรามแห่งความเคียดแค้นที่ถูกฟันจนหล่นลงกับพื้นก็ดังก้องทั่วบริเวณ

"ฟู่วววววววววววววว !!!" เปลวเพลิงจากปากของมันพุ่งเข้าหาคุณจากด้านหลัง โดยไม่รอช้าคุณก็ตั้งท่านั่งชันเข่าและปักดาบของตนลงกับพื้น
"วิ้ง!!!" โล่ที่มองไม่เห็นเปร่งประกายแสงตรงหน้าคุณ ป้องกันเปลวเพลิงที่พุ่งเข้าใส่ได้ทันท่วงที แต่ก็ทำให้คุณกลายเป็นเป้านิ่งไปซะอย่างงั้น

ซ้ำร้าย รอดจากไฟมาได้ไม่กี่วินาทีต่อมาไวเปอร์อีกตัวก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าซ้ำคุณอย่างไม่รีรอ ดูท่าการสู้กับไวเวิร์นถึงสามตัวพร้อมกันจะเป็นอะไที่ตึงมือกว่าที่คิด !

- Objective : สังหารไวเปอร์ทั้ง 3 ตัว และช่วยเหลือนายทหารคนนั้น
**เรียกใช้ผู้เล่นฮาเวลเพื่อสวมบทบาทเป็นซิด เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้ได้**
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Wed Jun 11, 2014 2:09 pm

- General Valiant
"เคร้ง !!!" ในระหว่างที่คุณกำลังพยายามเหวี่ยงดาบเพื่อสร้างพายุขนาดย่อมนั้นเอง พวกมันก็โฉบเข้าถึงตัวคุณแล้ว ทว่าโชคดีที่เล็บของพวกมันไม่ได้ฝังลงไปในร่างของคุณ ดาบของคุณป้องกันมันเอาไว้ได้แต่ด้วยแรงมหาศาลของมันก็ทำให้คุณถึงกับกลิ้งไปด้านหลังเลยทีเดียว ยังไม่ทันได้กลับมาตั้งหลัก ตัวที่สองก็พุ่งเข้าโจมตีคุณติดๆ

'เคร้ง!!' คุณใช้ดาบปัดรับกรงเล็บของมันออกไปอีกครั้ง แต่ก็เล่นเอาตัวโดนเหวี่ยงไปตามแรงโฉบของมันเลยทีเดียว
โดยไม่มีเวลาพักหายใจ...
เสียงคำรามแห่งความเคียดแค้นที่ถูกฟันจนหล่นลงกับพื้นก็ดังก้องทั่วบริเวณ

"ฟู่วววววววววววววว !!!" เปลวเพลิงจากปากของมันพุ่งเข้าหาคุณจากด้านหลัง โดยไม่รอช้าคุณก็ตั้งท่านั่งชันเข่าและปักดาบของตนลงกับพื้น
"วิ้ง!!!" โล่ที่มองไม่เห็นเปร่งประกายแสงตรงหน้าคุณ ป้องกันเปลวเพลิงที่พุ่งเข้าใส่ได้ทันท่วงที แต่ก็ทำให้คุณกลายเป็นเป้านิ่งไปซะอย่างงั้น

ซ้ำร้าย รอดจากไฟมาได้ไม่กี่วินาทีต่อมาไวเปอร์อีกตัวก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าซ้ำคุณอย่างไม่รีรอ ดูท่าการสู้กับไวเวิร์นถึงสามตัวพร้อมกันจะเป็นอะไที่ตึงมือกว่าที่คิด !

- Objective : สังหารไวเปอร์ทั้ง 3 ตัว และช่วยเหลือนายทหารคนนั้น
**เรียกใช้ผู้เล่นฮาเวลเพื่อสวมบทบาทเป็นซิด เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้ได้**
"ซิด มารับฉันที ! !" ตะโกนขอความช่วยเหลือ ถ้าซิดมารับให้จับมือซิดแล้วดีดขึ้นหลังม้า ระหว่างนั้นคอยต้านพวกไวเปอร์ไปด้วย
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Slibter on Wed Jun 11, 2014 2:11 pm

"ย๊า!!!!~~~~" ส่งเสียงร้องดังก่องกังวานน ไปทั่ว ด้วยออร่าที่ ดูเหมือนจะฆ่าและทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางทางเขา
"จับมือข้าไว้!!! ท่าน แวเลียนท์" ยื่นมือส่งไปขณะขี่ม้า

Slibter

จำนวนข้อความ : 41
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Fri Jun 13, 2014 3:26 pm

- General Valiant , Cid Bellin
"จับมือข้าไว้ ท่านแวเลียนท์ !" ซิดควบม้าเข้าหาเวเลียนท์อย่างรวดเร็วและส่งมือเวเลียนท์
"หมับ !" เวเลียนท์กระโจนขึ้นนั่งบนหลังม้าออกจากวงล้อมของพวกมันได้สำเร็จ

ทว่าขณะที่พวกคุณกำลังนัวเนียคลุกวงในกับเหล่าไวเปอร์ นายทหารคนที่เหลือก็ฉวยโอกาสเข้าไปช่วยคนที่บาดเจ็บออกมาได้ ตอนนี้เขาควบม้ามุ่งไปทางปราการเหล็กเออร์ชอร์รัล

"ดีล่ะ พวกนั้นปลอดภัยแล้ว" ซิดกล่าว ถึงเวลาพวกคุณหนีออกจากจุดนี้บ้างแล้ว
"ก๊าซซซซซซ!!!"

แต่พวกมันฉลาดกว่าที่คิด ไม่ยอมให้พวกคุณหนีไปได้โดยง่าย พวกคุณถูกขวางด้วยตัวที่ใหญ่ที่สุด มันขวางตัวปิดกั้นเส้นทางจนไม่สามารถผ่านไปได้ ซิดรีบหันม้าเบนหลบจากระยะที่เสี่ยงจะโดนมันพ่นไฟใส่ แต่ทว่าก็ถูกล้อมโดยพวกมันอีกสองตัว สถานการณ์ตอนนี้คือถูกโอบล้อมจากทั้งสามด้าน !

"กลุ่มสนับสนุนยังไม่มาอีกเหรอเนี่ย..." เวเลียนท์กล่าวอย่างร้อนใจ

- Objective : สังหารไวเปอร์ทั้ง 3 ตัว / หาทางหลบหนี

**General Valiant ปลดล็อคสกิล**
- Gust +1 (Two-Handed Sword) เหวี่ยงสะบัดดาบสร้างแรงอัดมหาศาลออกไปด้านหน้าเป็นวงกว้าง
- Cyclone +3 (Two-Handed Sword) หมุนดาบรอบตัวติดต่อกัน 3(+3) ครั้ง
- Bash Strike (Passive) การโจมตีมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอัมพาต (Paralyze) ชั่วขณะ
- Judgement (High Lv. Two-Handed Sword) อัญเชิญดาบขนาดใหญ่ลงมาโจมตีเป้าหมาย สังหารเป้าหมายทันที
- Aegis Of Light (High Lv. Two-Handed Sword) ปักดาบลงกับพื้นเพื่อสร้างบาเรียขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบ ป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบ

**Cid Bellin ปลดล็อคสกิล**
- Lambent Thrust +6 (Thrust Weapons) โจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วติดต่อกัน 2(+6) ครั้ง
- Leap +1 (Passive) พุ่งเข้าจู่โจมใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว
- Counter Strike (Passive) เมื่อทำการหลบหลีกหรือปัดป้องการโจมตีของศัตรู จะโจมตีสวนกลับทันที
- Linear Burst (High Lv. Thrust Weapons Buff) ร่ายเวทมนตร์ลงบนอาวุธ เพิ่มระยะการโจมตีและพลังโจมตีทางเวทแก่อาวุธ


แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Sat Jul 05, 2014 1:58 pm, ทั้งหมด 4 ครั้ง
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Slibter on Fri Jun 13, 2014 3:30 pm

- General Valiant , Cid Bellin
"จับมือข้าไว้ ท่านแวเลียนท์ !" ซิดควบม้าเข้าหาเวเลียนท์อย่างรวดเร็วและส่งมือเวเลียนท์
"หมับ !" เวเลียนท์กระโจนขึ้นนั่งบนหลังม้าออกจากวงล้อมของพวกมันได้สำเร็จ

ทว่าขณะที่พวกคุณกำลังนัวเนียคลุกวงในกับเหล่าไวเปอร์ นายทหารคนที่เหลือก็ฉวยโอกาสเข้าไปช่วยคนที่บาดเจ็บออกมาได้ ตอนนี้เขาควบม้ามุ่งไปทางปราการเหล็กเออร์ชอร์รัล

"ดีล่ะ พวกนั้นปลอดภัยแล้ว" ซิดกล่าว ถึงเวลาพวกคุณหนีออกจากจุดนี้บ้างแล้ว
"ก๊าซซซซซซ!!!"

แต่พวกมันฉลาดกว่าที่คิด ไม่ยอมให้พวกคุณหนีไปได้โดยง่าย พวกคุณถูกขวางด้วยตัวที่ใหญ่ที่สุด มันขวางตัวปิดกั้นเส้นทางจนไม่สามารถผ่านไปได้ ซิดรีบหันม้าเบนหลบจากระยะที่เสี่ยงจะโดนมันพ่นไฟใส่ แต่ทว่าก็ถูกล้อมโดยพวกมันอีกสองตัว สถานการณ์ตอนนี้คือถูกโอบล้อมจากทั้งสามด้าน !

"กลุ่มสนับสนุนยังไม่มาอีกเหรอเนี่ย..." เวเลียนท์กล่าวอย่างร้อนใจ

"ท่านแวเลียนท์ รีบหนีไปครับ!! เดียวผมจะล่อมันเอง ไม่ต้องห่วงครับ ท่าน!!" //ชี้ทางไปปราการเหล็กเออร์ชอร์รัล

"รีบไปครับท่าน! เราไม่มีเวลมากนัก" ขี่ม้า หลอกล่อ ไวเปอร์ ที่ขวางทาง

Slibter

จำนวนข้อความ : 41
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Nutt on Fri Jun 13, 2014 4:00 pm

- General Valiant
"จับมือข้าไว้ ท่านแวเลียนท์ !" ซิดควบม้าเข้าหาเวเลียนท์อย่างรวดเร็วและส่งมือเวเลียนท์
"หมับ !" เวเลียนท์กระโจนขึ้นนั่งบนหลังม้าออกจากวงล้อมของพวกมันได้สำเร็จ

ทว่าขณะที่พวกคุณกำลังนัวเนียคลุกวงในกับเหล่าไวเปอร์ นายทหารคนที่เหลือก็ฉวยโอกาสเข้าไปช่วยคนที่บาดเจ็บออกมาได้ ตอนนี้เขาควบม้ามุ่งไปทางปราการเหล็กเออร์ชอร์รัล

"ดีล่ะ พวกนั้นปลอดภัยแล้ว" ซิดกล่าว ถึงเวลาพวกคุณหนีออกจากจุดนี้บ้างแล้ว
"ก๊าซซซซซซ!!!"

แต่พวกมันฉลาดกว่าที่คิด ไม่ยอมให้พวกคุณหนีไปได้โดยง่าย พวกคุณถูกขวางด้วยตัวที่ใหญ่ที่สุด มันขวางตัวปิดกั้นเส้นทางจนไม่สามารถผ่านไปได้ ซิดรีบหันม้าเบนหลบจากระยะที่เสี่ยงจะโดนมันพ่นไฟใส่ แต่ทว่าก็ถูกล้อมโดยพวกมันอีกสองตัว สถานการณ์ตอนนี้คือถูกโอบล้อมจากทั้งสามด้าน !

"กลุ่มสนับสนุนยังไม่มาอีกเหรอเนี่ย..." เวเลียนท์กล่าวอย่างร้อนใจ

- Objective : สังหารไวเปอร์ทั้ง 3 ตัว / หาทางหลบหนี
"เราจะต้องต้านมัรเอาไว้จนกว่ากำลังเสริมจะมา ! !"

"ซิด คุ้มกันรอบ ๆ ด้วย หวังว่าคราวนี้จะสำเร็จนะ" เหวี่ยงดาบหมุนรอบตัวเองแต่คราวนี้ไม่ได้ใช้ให้เกิดพายุทราย แต่เหวี่ยงเพื่อให้ไวเปอร์ไม่เข้ามาใกล้ ๆ (ถ้าไวเปอร์ยังบุกเข้ามาให้ตั้งรับจนแน่ใจว่าจะไม่โดนจู่โจมอีกแล้วค่อยสวนกลับ)
avatar
Nutt

จำนวนข้อความ : 49
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Tarduril - Roleplaying Game

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sat Jul 05, 2014 3:12 pm

- General Valiant , Cid Bellin
"ซิดคุ้มกันรอบๆด้วย !" แวเลียนท์กำชับ ขณะที่ไวเวิร์นทั้งสามค่อยๆคลืบคลานเข้ามาใกล้ๆ หากถูกพวกมันพ่นไฟใส่พร้อมกันทั้งสามด้านก็จบกัน
"ท่านแวเลียนท์รีบหนีไปเถอะครับ ตรงนี้ผมจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้" ซิดเสนอความคิดของเขา แวเลียนท์ขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจทันที
"ถ้าจะมีใครสักคนต้องหนีล่ะก็.... ต้องเป็นนาย ซิด"
"ไม่ครับ"
"งั้นมาจบเรื่องกันเถอะ" แวเลียนท์กล่าว ซิดยิ้มมุมปากอย่างรู้ใจ ทั้งคู่ออกตัวพุ่งเข้าหาเหล่าไวเปอร์เบื้องหน้าอย่างไม่คิดชีวิต ทันใดนั้นเอง...
'ซ่วบบบ !!!'
"ก๊าซซซซซซซซซซซ !"
ฉมวกขนาดใหญ่พุ่งเข้าเสียบทะลุคอไวเปอร์ตัวที่ใหญ่ที่สุด มันกรีดร้องอย่างทรมานยกใหญ่ ก่อนจะสิ้นลมอยู่บนพื้นทรายที่ชะโลมไปด้วยเลือดของมันเอง
"มาแล้วสินะ" ทั้งคู่ยิ้มอย่างโล่งใจเมื่อเห็นกำลังเสริมที่มุ่งหน้ามาช่วยเหลือ
ทัพที่แข็งแกร่งที่สุด...
กองทัพเดียวที่ต่อกรกับเหล่าไวเวิร์นและมังกรมาครั้งสงครามแห่งไฟ...
"ก๊าซซซซ !" พวกตัวที่เหลือเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบินขึ้นสูง เพื่อหนีจากบริเวณนี้ทันที
"จัดการทุกตัวที่เหลือซะ !!" เรือสำเภอ[1]น้อยใหญ่ที่แล่นอยู่บนทะเลทรายโลดแล่นตัดผ่านผืนทรายอันร้อนระอุตามพวกมันไปอย่างรวดเร็ว เมื่อฉมวกแหลมยักษ์ถูกบรรจุใส่ปากกระบอก มันก็ถูกเล็งและยิงพุ่งเข้าสังหารเป้าหมายอย่างแม่นยำ
"ฉึกกกก ! ฉึกกกก !!" ทั้งสองตัวที่เหลือถูกพายุฝนอันแหลมคมพุ่งเข้าเสียบทะลุร่างจนพรุนก่อนร่างไร้วิญญาณนั้นจะร่วงหล่นลงสู่พื้นทราย...

เมื่อศัตรูผู้ปองร้ายสิ้นลมหายใจ เหล่าเรือสำเภาทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่ก็โอบล้อมพื้นที่โดยรอบและหยุดเรือลงในที่สุด
"ขออภัยที่ล่าช้า ท่านแม่ทัพแวเลียนท์ ผลึกเวทมนตร์[2]ต้องใช้เวลาสักพักสำหรับการหมุนเวียนพลังเวทให้เรือลำใหญ่ขนาดนี้" หัวหน้ากองเรือไรอัน บริดจ์กล่าว เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุ เรียกได้ว่าอายุมากกว่าทั้งแวเลียนท์และซิดเสียอีก
"มาช้าดีกว่าไม่มาใช่มั้ย ท่านหัวหน้ากองเรือ ? ว่ายังไงดี มาได้จังหวะพอดีเลยล่ะ"
"เราเสียคนไป 3 คนก่อนหน้านี้ ทำไมพวกไวเปอร์ถึงมาอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้ได้ ?" ซิดยิงคำถามที่เป็นปมมาตั้งแต่ต้น
"ท่านซิด เบลลิน ข้าเสียใจกับเรื่องคนของท่านนะ แต่ว่าการที่พวกไวเปอร์มาปรากฏตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลทรายเขตนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่จะว่าแปลกก็ไม่ใช่ เพราะปัจจุบันเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั้นเริ่มแผ่ขยาย คงไม่แปลกถ้าจะมีคนบางกลุ่มไปรุกรานที่อยู่อาศัยของพวกมัน"
"จะบอกว่านั่นทำให้พวกมันดุร้ายแบบนี้งั้นหรอ ?" ซิดแสดงท่าทางไม่สบอารมณ์สุดๆ
"เรื่องที่พวกมันจู่โจมผู้คนข้าเองก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกัน พวกไวเปอร์พบได้บ่อยๆในพื้นที่เขตเทือกเขาและพื้นที่เขตป่าก็จริงอยู่ แต่ข่าวที่พวกมันเข้าจู่โจมมนุษย์ก็ไม่มีมาตั้งนานแล้ว" บริดจ์พูดอย่างครุ่นคิด
เมื่อพยายามคิดหาคำตอบถึงที่มาที่ไปภาพเงาใหญ่มหึมานั่นก็แทรกเข้ามาในหัวของแวเลียนท์...

ณ ปราการเหล็กเออร์ชอร์รัล หลังจากนั้นทั้งแวเลียนท์และซิดก็ถูกพาตัวมาภายในปราการเหล็กขนาดใหญ่นี้ สภาพปราการบ่งบอกถึงความเก่าแก่และอายุที่ยาวนานของมัน มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งยุคสงครามแห่งไฟเพื่อเป็นแนวหน้าต่อสู้กับเหล่ามังกรและไวเวิร์นที่เข้ารุกรานทวีปทาร์เดอริว...

ผลึกเวทมนตร์หยุดการหมุนเวียนพลังงานเวทเมื่อเรือสำเภาใหญ่ยักษ์เทียบท่า ณ โรงเก็บเรือขนาดใหญ่ เมื่อเหล่าทหารและช่างซ่อมบำรุงสังเกตเห็นแวเลียนท์ก็กรูเข้ามากันยกใหญ่ แต่แวเลียนท์ไม่มีเวลาสำหรับการทักทายและต้อนรับ เขาก้าวเท้าลงจากเรืออย่างเร่งรีบเพื่อสะสางหน้าที่ของเขาให้สำเร็จรุร่วง
"เรามีจดหมายสำคัญจากท่านกษัตริย์หญิงถึงรอนนี่ เราต้องการพบเขาเดี๋ยวนี้" แวเลียนท์กล่าวเสียงแข็ง

บริดจ์ส่งแวเลียนท์ต่อให้พวกทหารนำเขาไปหารอนนี่ นายทหารยศสูงจากตระกูลใหญ่เอควัส ผู้รับหน้าที่ดูแลปราการเหล็กแห่งนี้ทั้งหมด โดยมีข่าวลือในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนักเกี่ยวกับตัวรอนนี่ ว่ากันว่าเขาทำให้ยุครุ่งโรจน์ของปราการเหล็กแห่งนี้ตกต่ำลงกว่าแต่ก่อนมากทันทีที่เขารับช่วงต่อจากพ่อของเขาที่เสียชีวิตลงเมื่อ 4 ปีก่อน...

'ก๊อกๆๆ' บานประตูไม้ถูกเคาะโดยนายทหารที่ยืนเฝ้าอยู่ เสียงดังกุกกักอยู่ภายในห้องก่อนจะตามด้วยเสียงของรอนนี่
"ฉันบอกว่าวันนี้ไม่รับแขกไงเล่า ให้ตายเถอะ"
"ทราบแล้วครับ แต่ว่า... ท่านแม่ทัพแวเลียนท์จากอัลสไวเดอร์มีจดหมายสำคัญจากท่านกษัตริย์หญิง--"
"ขอเข้าไปล่ะนะ รอนนี่" แวเลียนท์ถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปอย่างไม่รอช้า โดยไม่ทันฟังให้นายทหารพูดจนจบ
"โฮ่... ลมอะไรหอบท่านมาถึงที่นี่กัน ท่านแม่ทัพแวเลียนท์ ฮะ ฮะ ฮ่าา" รอนนี่วางมือจากเหล่าหญิงสาวที่ห้อมล้อม ก่อนจะส่งสัญญาณให้พวกเธอออกไปก่อน
"แล้วท่านนี้คือ ?"
"นี่ รองแม่ทัพ ซิด เบลลิน อัศวินมือขวาที่ฉันไว้ใจ" แวเลียนท์ตบหลังซิดที่ทำหน้าไม่พอใจตั้งแต่เห็นรอนนี่กับพวกหญิงสาวเหล่านั้น "ถึงบางทีจะหัวดื้อไปหน่อยก็เถอะ"
"โอ้... ซิด เบลลิน อัศวินหนุ่มผู้มากพรสวรรค์คนนั้น ข้าได้ยินเกียรติศักดิ์ของท่านมามากเชียวล่ะ"
"ยังใช้ชีวิตหรูหราเหมือนเดิมนะ" แวเลียนท์แซว
"ก็เหมือนทุกทีน่ะ ฮะ ฮ่า เชิญท่านทั้งสองนั่งก่อนซี่ อย่าจะดื่มอะไรสักมั้ย ? มีไวน์ชั้นดีอยู่พอดีเลย" รอนนี่เขย่าขวดไวน์ในมือ
"เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลัง" แวเลียนท์หยิบซองจดหมายวางบนโต๊ะ รอนนี่ที่เห็นตราประทับของกษัตริย์ก็ถึงกับขมวดคิ้ว
....
เขาหยิบมันขึ้นอ่านอยู่พักนึง ซึ่งทันทีที่เขาอ่านมันจนจบก็ชักสีหน้าไม่สบอารมณ์ทันที
"ท่านต้องล้อข้าเล่นแน่ๆ ท่านกษัตริย์เบลฮัน คิดอะไรของท่านอยู่กัน ?" รอนนี่วางมันลงกับโต๊ะด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเท่าไรนัก
โดยที่ไม่รู้ว่ารอนนี่พูดถึงเรื่องอะไรทั้งแวเลียนท์และซิดก็ขอเสียมารยาทหยิบจดหมายดังกล่าวขึ้นมาอ่านเนื้อหาภายในที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน เนื้อหาที่เป็น "เรื่องสำคัญ"
กล่าวถึง.... การกลับมาของสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่จุดสูงสุดของทุกสิ่ง
กล่าวถึง.... การสิ้นสุดของยุคแห่งกษัตริย์
กล่าวถึง.... การเริ่มต้นยุคสงครามแห่งไฟ.... ครั้งที่สอง
"มังกร... ?"

'Harbinger Of The End'

[1] เรือสำเภา ในที่นี้กล่าวถึงเรือพิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเวทมนตร์จากผลึกพลังเวท เป็นพาหนะที่ใช้เคลื่อนที่ในทะเลทราย
[2] ผลึกเวทมนตร์ เกิดจากการรวมตัวกันของพลังเวทมนตร์ ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งยังคงมีการพัฒนาให้ใช้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 47
Join date : 09/03/2013

ดูข้อมูลส่วนตัว http://bakarpg.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ